Wednesday, December 21, 2011

TAKRIF USUL FIQH

Menggali hukum syariah daripada sumber-sumbernya tidak boleh dilakukan dengan sesuka hati berdasarkan kepada hawa nafsu tetapi hendaklah berdasarkan kepada metod-metod yang tertentu seperti yang dijalani oleh para mujtahid.Dengan cara itu barulah sesuatu ijtihad itu dapat diterima.

Adalah ilmu yang membicarakan tentang sumber-sumber hukum dan kehujahannya,mertabat-mertabat pendalilannya,syarat-syaratnya,kaedah-kaedah pengambilannya dan sebagainya itulah yang dinamakan sebagai ilmu usul fiqh.Berkata Ibnu Khaldun “Ilmu usul fiqh itu adalah salah satu daripada sebesar-besar ilmu syar’iyah,yang sangat nyata nilainya dan sangat banyak faedahnya” (Muqaddimah Ibnu Khaldun hlm 452)

TAKRIF ILMU USUL FIQH

Perkataan usul adalah berasal dari bahasa Arab yaitu merupakan kalimah jamak(plural) bagi perkataan “Asal” yang bererti asas bagi sesuatu.Adapun pada istilah ulama, kalimah “Asal” tersebut mengandungi beberapa makna berdasarkan kepada bebrapa penggunaan.Di antaranya ialah:

1)Bererti dalil.Seperti apabila dikatakan “Asal masalah ini adalah ijmak” bermakna dalil bagi masalah tersebut adalah berdasarkan kepada dalil ijmak.Makna inilah yang digunakan bagi perkataan usul fiqh.

2)Bererti “Yang Rajih” (yang paling tepat).Seperti apabila dikatakan “Asal bagi sesuatu perkataan hendaklah berdasarkan kepada ertinya yang harfiah” Bermakna yang paling tepat bagi memahamkan sesuatu perkataan itu hendaklah didahulukan kepada makna harfiahnya dan bukan makna kiasannya kecuali jika ada dalil lain yang menunjukkan sebaliknya.Begitu juga jika dikatakan “Al Quran adalah asal jika dibandingkan dengan kias” Bermakna dalil Al Quran itu adalah lebih rajih dan lebih tepat dan hendaklah didahulukan berbanding dengan dalil daripada kias.

3)Bererti kaedah.Seperti apabila dikatakan “Keharusan memakan bangkai bagi orang yang dharurat itu adalah menyalahi asal” Bermakna menyalahi kaedah umum bagi orang yang biasa.

4)Bererti permulaan hukum yang mula berlaku.Seperti apabila dikatakan “Asal bagi seseorang itu ialah tidak mempunyai tanggungan” Bermakna permulaan yang mula berlaku bagi setiap orang ialah bebasnya mereka dari sebarang tanggungan sehinggalah ada dalil lain yang menunjukkan sebaliknya.

Adapun perkataan “Fiqh” dari segi bahasa bererti ilmu dan kefahaman tentang sesuatu.Perkataan fiqh yang digunapakai dalam Al Quran pula tidak semata-mata merujuk kepada ilmu malah merujuk kepada kefahaman yang teliti,tanggapan yang tajam dan mengetahui tujuan percakapan.Contohnya seperti firman Allah:

قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرً‌ا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَ‌اكَ فِينَا ضَعِيفًا ۖ وَلَوْلَا رَ‌هْطُكَ لَرَ‌جَمْنَاكَ ۖ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ

Ertinya: Mereka berkata: "Wahai Syuaib,! kami tidak mengerti kebanyakan dari apa yang engkau katakan itu, dan sesungguhnya kami melihat engkau orang yang lemah dalam kalangan kami; dan kalau tidaklah kerana kaum keluargamu, tentulah kami telah melemparmu (dengan batu hingga mati). Dan engkau pula bukanlah orang yang dipandang mulia dalam kalangan kami!". (Hud 11:91)

FirmanNya lagi:

فَمَالِ هَـٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا

Ertinya: Maka apakah yang menyebabkan kaum itu hampir-hampir tidak memahami perkataan (nasihat dan pengajaran)? (An Nisa 4:78)

Adapun perkataan fiqh pada istilah ulama yaitu ilmu tentang hukum-hukum syarak yang bersifat amali(perbuatan) yang dapat diusahakan daripada dalil-dalil yang tafsiliah (terperinci).Atau:(Dapat juga dikatakan) Bahawa fiqh adalah hukum-hakam itu sendiri.

Adapun makna hukum itu ialah menetapkan sesuatu kepada sesuatu yang lain samada ditetapkan kepada ya atau tidak.Seperti kita katakan “Matahari itu terbit” atau “Matahari itu tidak terbit” Contoh lain “Air itu panas” atau “Air itu tidak panas”. Dan hukum yang dimaksudkan di dalam perbincangan kita di sini ialah hukum tentang perbuatan seseorang mukallaf samada wajib,sunat,haram,makruh , harus, sah,fasad(rosak) atau batal.

Dikhususkan hukum itu sebagai hukum syarak apabila dalil-dalilnya diambil daripada sumber-sumber syarak samada secara langsung atau tidak langsung.Maka tidak termasuk dalam perbincangan kita di dalam hal ini misalnya hukum akal seperti menghukumkan bahawa “Keseluruhan itu lebih besar daripada sebahagian” atau “Satu itu adalah separuh daripada dua” atau “alam ini diciptakan” dan sebagainya.Tidak termasuk juga hukum yang diambil daripada pancaindera seperti menghukumkan bahawa “api itu panas”.Dan tidak termasuk juga hukum yang bersumberkan percubaan seperti menghukumkan “Racun itu dapat membunuh” Malah tidak termasuk juga hukum yang ditetapkan berdasarkan kaedah bahasa seperti menghukumkan bahawa isim kaana yang tunggal itu itu dibariskan dhommah dan khabarnya dibariskan atas seperti yang diketahui melalui kaedah bahasa Arab.

PENGERTIAN USUL FIQH DARI SEGI ISTILAH

Pengertian usul fiqh dari segi istilah itu ialah ilmu tentang kaedah-kaedah dan dalil-dalil yang bersifat umum yang digunakan bagi menginstimbat dan menggali hukum fiqah.Kaedah adalah premis umum yang digunakan untuk diterapkan ke atas masalah-masalah yang khusus.Sebagai contoh:Kaedah yang berbunyi “Setiap perintah menunjukkan kepada hukum wajib melainkan jika ada qarinah (sebab) yang menunjukkan sebaliknya” Jadi semua lafaz AlQuran dan hadis yang yang datang dengan lafaz perintah (fiil amar) maka ianya adalah dihukumkan wajib untuk dilaksanakan.Misalnya:

1)Firman Allah Taala:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Ertinya: Wahai orang-orang yang beriman, sempurnakanlah perjanjian-perjanjian. (Al Maidah 5:1)

2)Firman Allah Taala:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّ‌سُولَ

Ertinya: Dan dirikanlah kamu akan sembahyang serta berilah zakat; dan taatlah kamu kepada Rasul Allah (An Nur 24:56)

Berdasarkan kepada kaedah “Setiap perintah menunjukkan kepada hukum wajib” Kita mengetahui dari kedua-dua ayat di atas bahawa menyempurnakan perjanjian,mendirikan sembahyang,mengeluarkan zakat dan taat kepada Rasul itu hukumnya wajib kerana telah datang kepada kita dalam bentuk perintah (fiil amar).

Contoh lain:Kaedah yang berbunyi “Setiap larangan menunjukkan kepada hukum haram melainkan jika ada qarinah yang menunjukkan sebaliknya” Jadi semua lafaz Al Quran dan hadis yang datang dengan lafaz larangan (Nahi) itu adalah menunjukkan kepada hukum haram.Misalnya:

1)Firman Allah Taala:

وَلَا تَقْرَ‌بُوا الزِّنَىٰ

Ertinya: Dan janganlah kamu menghampiri zina (Al Isra 17:32)

2)Firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ

Ertinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan (gunakan) harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah (An Nisa 4:29)

Berdasarkan kepada kaedah “Setiap larangan menunjukkan kepada hukum haram” Kita mengetahui dari kedua-dua ayat tersebut bahawa melakukan zina dan memakan harta orang lain dengan jalan yang salah itu adalah haram hukumnya.

Yang dimaksudkan dengan dalil-dalil ijmali ialah sumber-sumber hukum syariah itu sendiri iaitu Al Quran,sunnah,ijmak dan kias.Mengenal dalil-dalil ijmali ini bererti mengetahui tentang kehujjahannya,mertabatnya dalam pendalilan,cara-cara pendalilan,pengertian ijmak dan syarat-syaratnya,jenis-jenis kias dan kecacatannya disamping mengenal akan kecacatan tersebut dan lain-lain.

Seorang ulama usul (usulfiqh) membahaskan tentang dalil-dalil ijmal ini bagaimana sesuatu dalil ijmal itu dapat menunjukkan kepada hukum syarak yang diambil daripada dalil juz’i.Adapun seorang faqih (ulama fiqh) pula membahaskan tentang dalil-dalil juz’iah bagi menggali hukum –hakam yang bersifat juz’I berdasarkan kepada kaedah-kaedah usuliah disamping perlu mengetahui dalil-dalil ijmali dan perbahasannya.

Rujukan:Al Wajiz Fii Usulil Fiqh(Dr Abdul Karim Zaidan)


Monday, December 19, 2011

FADHILAT MAHABBAH (MENGASIHI ALLAH DAN SESAMA MAKHLUK)

Telah bersabda RasuluLlah sallaLlahu alaihi wasallam:

إن الله يقول يوم القيامة أين متحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي

Ertinya:Sesungguhnya Allah berfirman:Di manakah orang-orang yang saling kasih mengasihi kerana kebesaranKu.Pada hari ini Aku akan menaungi mereka di hari yang tidak ada naungan melainkan naunganKu.

Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiaLlahu anhu daripada Nabi sallaLlahu alaihi wasallam sesungguhnya seorang lelaki menziarahi seorang lelaki lain yang tinggal di dalam sebuah kampung.Lalu Allah memerintahkan malaikat untuk mengintainya dalam perjalanan.Malaikat itu telah bertanya kepada lelaki itu “Ke manakah engkau hendak pergi?” Jawab lelaki itu “Aku hendak pergi menziarahi saudaraku di kampung ini” Malaikat itu berkata “Adakah engkau mempunyai apa-apa kepentingan?” Jawab lelaki itu “Tidak!Melainkan aku mengasihinya kerana Allah” Lalu malaikat itu berkata “Aku adalah utusan Allah kepadamu.Sesungguhnya Allah telah mengasihi engkau sebagaimana engkau mengasihi saudaramu” Muaz bin Jabal mengatakan aku dengar RasuluLlah sallaLlahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya Allah telah berfirman “Wajib mendapat kasih sayangKu bagi dua orang yang berkasih sayang kerana Aku , duduk bersama kerana Aku dan saling ziarah- menziarahi kerana Aku” Di dalam suatu riwayat bahawa Allah telah berfirman “Orang-orang yang berkasih sayang demi kebesaran Ku akan mendapat mimbar-mimbar yang diperbuat daripada cahaya yang turut diidam-idamkan oleh para nabi dan orang-orang yang mati syahid”

Sepatutnyalah bagi tiap-tiap orang yang berakal untuk berusaha saling mengasihi kerana Allah supaya mendapat pangkat orang yang muqarrabin dan mendapat kurnia seperti yang telah dikurniakan kepada wali-wali Allah.Mereka semua telah meninggalkan dunia ini dan hanya sibuk dengan mengingati Allah.Kata Zun Nun Al Misri rahimaLlahu ta’ala “Wahai Tuhanku!Tidak baik dunia ini bagiku melainkan dengan mengingatiMu ,tiada baik akhirat itu melainkan rahmatMu dan tiada baik syurga itu melainkan dengan memandang wajahMu” Telah berkata Rabi’ah Al Adawiah “Hilanglah segala bintang dan telah tidurlah segala mata.Para raja telah mengunci pintu-pintu mereka.Tetapi pintu Engkau tetap terbuka.Wahai TuhanKu!Semua bahagianku di dunia ini Engkau berilah kepada sekelian orang-orang kafir.Semua bahagianku di syurga Engkau berikanlah kepada sekelian orang yang derhaka dari kalangan orang-orang yang beriman.Sesungguhnya aku tidak berkehendak kepada dunia dan akhirat melainkan memandang kepada wajahMu”

Dihikayatkan bahawasanya Nabi Ilyas alaihissalam suatu hari telah didatangi oleh malaikat maut untuk mengambil nyawanya.Baginda terkejut dengan amat sangat lalu menangis.Allah telah mewahyukan kepada malaikat maut “Tanyakanlah kepada hambaKu mengapakah dia terkejut dan menangis?Adakah atas dunia atau atas mati?”.Nabi Ilyas menjawab “Bukanlah terkejutku kerana dunia atau takut kepada mati.Tetapi aku aku takut luput dari zikruLlah kerana aku tidak dapat lagi berhimpun dalam majlis-majlis mengingati Allah” Lalu Allah mewahyukan kepada malaikat maut “Tinggalkanlah hambaKu itu.Ia mencintai hidup kerana hendak mengingatiKu.Oleh itu biarkanlah dia hidup untuk mengingatiKu dan dan biarkanlah dia bermain-bermain di dalam ‘Taman Munajat’ hingga akhir dunia ini” Itulah sebabnya dikatakan bahawa Nabi Khidhir dan Nabi Ilyas hidup hingga sekarang dan keduanya berjalan diseluruh dunia timur dan barat untuk mencari majlis-majlis zikir yang mengingati Allah.

Firma Allah Taala;

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّـهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّـهُ

Ertinya: Katakanlah (wahai Muhammad): "Jika benar kamu mengasihi Allah maka ikutilah daku, nescaya Allah mengasihi kamu.(Ali Imran 3:31)

Adalah asal mahabbah(mencintai Allah ) itu ialah dengan mengikuti rasulNya dan jikalau tidak mengikuti RasulNya maka adalah mahabbahnya itu dusta.Telah kasih Khadijah akan RasuluLlah lalau memperoleh makrifat.Zulaikhah mengasihi Yusuf lalu memperoleh petunjuk.Balqis mengasihi Sulaiman lalu mendapat Islam.Abu Bakar mengasihi RasuluLlah lalu mendapat pangkat siddiq.Adalah nabi Musa alaihissalam suatu hari berkata “Akulah orang yang dagang!Akulah orang yang fakir!Akulah orang yang sakit!” Lalu Allah berfirman “Wahai Musa!Orang yang dagang itu tiadalah baginya kekasih seumpamaKu.Orang yang fakir itu tiadalah baginya seumpamaku Yang Memperkenankan dan orang yang sakit tiadalah seumpamaKu tabibnya” Disebutkan di dalam sebuah hadis Rasulullah sallaLlahu alaihi wasallam telah bertanya kepada para sahabat “Apakah iman yang paling dijunjungkan?” Para sahabat ada yang menjawab iman para malaikat,ada yang menjawab iman para nabi dan ada yang menjawab iman para sahabat nabi.Lalu RasuluLlah sallaLlahu alaihi wasallam bersabda “Itulah iman umatku yang datang selepasku .mereka percaya kepadaku walaupun tidak melihat daku dan tidak mendengar perkataanku itulah iman yang paling ajaib”

Adalah dikatakan bahawa sesungguhnya orang-orang kafir apabila ditimpa bala dan kesusahan mereka akan meninggalkan segala sembahan-sembahan mereka.Adapun orang-orang yang beriman apabila mendapat kesusahan dan cubaan daripada Allah akan semakin kasihlah mereka kepada Allah.Yusuf ibu Asbath menceritakan bahawa suatu hari dia telah pergi ke negeri Syam dan telah melihat seorang yang dianggap oleh orang ramai sebagai orang gila sedang terbelenggu dengan rantai.Ketika orang itu melihat kepada Yusuf dia berkata “Wahai Yusuf!Tidakkah redha TuhanMu,dengan sebab kasihku kepadNya ditanggalkannya akalku dan dengann sebab kasihku kepadaNya sehingga dirantai akan daku.Katakanlah kepadaNya jikalaulah dikerat tubuhku sepotong demi sepotong tidaklah bertambah bagiku melainkan kasih” Kemudian dia berpaling dan menangis seraya mengatakan “Wahai orang yang bersungguh-sungguh dengan perkataannya!Jadilah ia bersungguh-sungguh di dalam kasih itu menyebut akan mulanya.Dan tiadalah kasih itu dianggap benar dan ikhlas sehinggalah dianggap segala bala itu ain nikmatnya”

Adalah mertabat kasih itu ada lima.Pertama sofwah(pilihan) ,kedua khullah(kesayangan) ,ketiga qurbah(damping) , keempat nikmah dan kelima mahabbah(cinta).Adalah sofwah itu bagi Adam kerana sesungguhnya Allah telah memilih baginda seperti firmanNya:

إِنَّ اللَّـهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ

Ertinya: Sesungguhnya Allah telah memilih Nabi Adam (Ali Imaran 3:33).

Khullah itu bagi Nabi Ibrahim seperti firman Allah:

وَاتَّخَذَ اللَّـهُ إِبْرَ‌اهِيمَ خَلِيلًا

Ertinya: dan (kerana itulah) Allah menjadikan Nabi Ibrahim kesayanganNya.(An Nisa 4:125)

Qurbah itu bagi Nabi Musa seperti firman Allah:

وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ‌ الْأَيْمَنِ وَقَرَّ‌بْنَاهُ نَجِيًّا

Ertinya: Dan Kami telah menyerunya(Musa) dari arah sebelah kanan Gunung Tursina, dan Kami dampingkan dia dengan diberi penghormatan berkata dengan Kami. (Maryam 19:25)

Nikmah itu bagi Nabi Isa seperti firman Allah:

إِذْ قَالَ اللَّـهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْ‌يَمَ اذْكُرْ‌ نِعْمَتِي عَلَيْكَ

Ertinya: (Ingatlah) ketika Allah berfirman: "Wahai Isa ibni Maryam! Kenanglah nikmatKu kepadamu (Al Maidah 5:110)

Mahabbah itu bagi Nabi Muhammad sallaLlahu alaihi wasallam seperti firman Allah:

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّـهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّـهُ

Ertinya: Katakanlah (wahai Muhammad): "Jika benar kamu mengasihi Allah maka ikutilah daku, nescaya Allah mengasihi kamu (Ali Imran 3:31)

Adalah makhluk itu terbahagi tujuh:

1)Barangsiapa yang mengikut hawa akan memperoleh keterputusan daripada rahmat Allah.

2)Barangsiapa yang mengikut nafsu akan memperoleh menyesal.

3)Barangsiapa yang mengikut syaitan akan memperoleh neraka.

4)Barangsiapa yang mengikut syahwat akan memperoleh sia-sia.

5)Barangsiapa yang mengikut fir’aun akan memperoleh tenggelam di dunia dan azab di akhirat.

6)barangsiapa yang mengikut makhluk akan memperoleh menyesal

7)Barangsiapa yang mengikut Rasul akan memperoleh kasih.Firman Allah:

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّـهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّـهُ

Ertinya: Katakanlah (wahai Muhammad): "Jika benar kamu mengasihi Allah maka ikutilah daku, nescaya Allah mengasihi kamu (Ali Imran 3:31)

Ditanya Siti Maryam binti Imran “Mengapakah engkau tidak berkahwin?” Dia menjawab “Kerana lidahku sibuk menyebut namaNya,anggotaku sibuk berkhidmat kepadanya dan hatiku sibuk dengan mencintaiNya.Jika aku berkahwin nescaya lidahku terganggu daripada menyebut namaNya dan anggotaku terganggu daripada berkhidmat kepadaNya dan hatiku terganggu daripada mencintaiNya” Lalu Allah Taala mengurniakannya anak tanpa melalui suami yaitu Nabi Isa alaihissalam dan mengurniakan rezeki tanpa melalui asbab.Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrabnya didapatinya telah tersedia rezeki.

Diceritakan oleh Abi AbduLlah bahawa suatu masa dia tinggal di Mekah lalu datanglah seorang pemuda kepadanya dan berkata “Wahai Ustaz!Jikalau ditakdirkan aku meninggal nanti engkaulah yang menguruskan jenazahku” Selepas beberapa lama pemuda itu pun meninggal dunia maka datanglah seorang lelaki kepada Abi AbduLlah memberitahunya bahawa pemuda itu telah pun meninggal dunia.Abi AbduLlah pun pergilah menguruskan dan memandikan jenazahnya.Ketika beliau hendak mengkafankan jenazahnya tiba-tiba pemuda itu membukakan dua matanya sambil tersenyum.Abu AbdiLlah pun berkata “Adakah engkau ini hidup atau mati?” Pemuda itu menjawab “Wahai Ustaz!Tidakkah engkau tahu kekasih-kekasih Allah itu tidak mati.Hanya berpindah kekasih kepada kekasihnya jua seperti firmanNya إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ (apabila Ia menyeru kamu kepada perkara-perkara yang menjadikan kamu hidup sempurna-Al Anfal 8:24)”

Adalah diceritakan seorang lelaki telah membeli seorang sahaya.Sahaya tersebut berkata kepadanya “Wahai tuanku!Aku bersedia menjadi hambamu dengan tiga syarat.Yang pertama jangan engkau menghalang aku daripada sembahyang fardu apabila masuk waktunya.Yang kedua engkau bebas untuk menyuruh aku apa saja pada waktu siang tetapi engkau tidak boleh mengganggu aku pada waktu malam.Yang ketiga hendaklah engkau sediakan bagiku suatu tempat untuk diriku yang tidak boleh sesiapa pun masuk.” Lalu berkatalah lelaki itu “Baiklah,aku terima syarat-syarat itu” Lelaki itu pun menyuruh sahayanya supaya memilih suatu tempat di kawasan rumahnya untuk dia tinggal.Kebetulan di sana ada sebuah rumah yang telah roboh lalu sahaya itu memilih rumah roboh tersebut sebagai tempat tinggalnya.Lalu lelaki itu berkata “Wahai sahaya!Mengapa engkau memilih rumah yang telah roboh?” Lalu dijawabnya “Wahai tuanku!Engkau tidak mengetahui bahawa rumah roboh ini bagiku seumpama taman”.Kemudian adalah sahaya itu berkhidmat kepada tuannya di waktu siang dan di malam hari pula dia beribadat kepada Allah sepanjang malam.Kebetulan pada suatu malam lelaki yang empunya sahaya itu mengadakan pesta minuman keras bersama sahabat-sahabatnya sehingga berlalu separuh malam pesta itu selesai dan para sahabatnya pulang ke rumah masing-masing.Lelaki itu pun berjalan-jalan di kawasan perkarangan rumahnya dan akhirnya sampai di tempat sahaya itu sedang beribadat.Lalu terlihatlah kepadanya sahayanya itu sedang sujud sedangkan di kepalanya terdapat lampu yang terang yang tergantung dari atas langit.Ketika itu dia mendengar sahayanya itu bermunajat dengan mengatakan “Wahai Tuhanku!Kalaulah tidak kerana Engkau telah mewajibkan aku untuk berkhidmat kepada tuanku sudah tentu siang dan malam aku hanya berkhidmat dan beribadat kepadaMu.Maafkanlah daku wahai Tuhanku!”.Lelaki itu terus-menerus melihat segala yang dilakukan oleh sahayanya sampailah ke waktu subuh.Apabila masuk sahaja waktu subuh,terangkatlah lampu yang tergantung di atas kepala sahayanya itu naik ke langit dan rumah tempat sahayanya itu beribadat jadi roboh semula seperti sediakala.Lelaki tuanpunya hamba itu menceritakan apa yang dilihatnya kepada isterinya.Pada malam yang berikutnya dia membawa isterinya untuk sama-sama menyaksikan apa yang telah dilihatnya dan mereka sama-sama menyaksikan sambil menangis hingga ke waktu subuh.Pada waktu siangnya mereka memanggil sahaya tersebut dan berkata kepadanya “Engkau kami merdekakan kerana Allah supaya engkau dapat menggunakan sepenuh masamu untuk beribadat kepadaNya” Mereka juga turut menceritakan apa yang telah mereka lihat sebelum itu.Lalu sahaya itu mengangkat dua tangannya ke langit sambil berkata “Wahai Tuhan yang mempunyai rahsia!Rahsianya telah nyata maka aku tidak lagi berkehendak untuk terus hidup apabila telah nyata rahsianya.Wahai Tuhanku!Aku pohonkan Dikau supaya Engkau bukakan rahsiaku dan jangan Engkau nyatakan halku.Apabila telah Engkau nyatakan halku maka ambillah aku ke hadhratMu” Lalu sahaya itu pun tertunduk dan langsung keluarlah rohnya.Adalah tanda-tanda orang yang mengasihi Tuhan itu ialah makannya seperti makan orang yang sakit,tidurnya seperti tidur orang yang tenggelam dan menangisnya seperti menangis orang yang rindu yang tidak mengeluarkan bunyi.

SUMBER:JAM'UL FAWAID WA JAWAHIRUL QALAID OLEH SYAIKH DAUD BIN ABDULLAH AL FATTANI

Saturday, December 17, 2011

FADHILAT BASMALAH

Nabi sallaLlahu alaihi wasallam bersabda:

كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر

Ertinya:Tiap-tiap pekerjaan yang penting-penting jika tidak dimulakan dengan membaca bismiLlahirrahmanirrahim maka pekerjaan itu kurang berkat.

Enam nabi membaca enam kalimah lalu diberikan kepada mereka enam perkara:

1)Nabi Adam telah membaca “AlhamduliLlah” lalu mendapat rahmat Allah.Allah menjawab ucapan baginda yang tersebut dengan firmanNya : ربك يرحمك (Yarhamuka Rabbuka) yang bererti Tuhan merahmatimu.

2)Nabi Nuh telah membaca : بِسْمِ اللَّـهِ مَجْرَ‌اهَا وَمُرْ‌سَاهَا lalu mendapat keselamatan dari kekelaman.

3)Nabi Ibrahim telah membaca :حسبي الله lalu diselamatkan daripada api Namrud.Firman Allah:

قُلْنَا يَا نَارُ‌ كُونِي بَرْ‌دًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَ‌اهِيمَ

Ertinya: "Hai api, jadilah engkau sejuk serta selamat sejahtera kepada Ibrahim! ".( Al Anbia 21:69)

4)Nabi Ismail telah membaca: سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّـهُ مِنَ الصَّابِرِ‌ينَ lalu ditebus darahnya dengan tebusan kibasy.Firman Allah:

وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ

Ertinya: Dan Kami tebus anaknya itu dengan seekor binatang sembelihan yang besar (As Saffat 37:107)

5)Nabi Musa telah membaca: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم lalu dapat menghafaz kitab Taurat.Firman Allah:

فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ

Ertinya: Terimalah dia (dan amalkanlah wahai Musa) dengan bersungguh-sungguh, (Al A’raf 7:145)

6)Nabi Sulaiman membaca: إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّـهِ الرَّ‌حْمَـٰنِ الرَّ‌حِيمِ lalu disempurnakan kerajaannya.

Maka diharapkan bagi orang-orang yang beriman itu apabila mengekalkan membaca bismillahirrahmanirrahim diberikan kebajikan dunia dan akhirat. “Bismi” itu tiga hurufnya yaitu ‘ba’ , ‘sin’ dan ‘mim’. ‘Ba’ itu isyarat Baqa uLlah yakni kekal Tuhan sekelian alam. ‘Sin’ itu isyarat Salamun ‘alal mukminin yakni kesejahteraan atas sekelian orang yang beriman. ‘Mim’ itu isyarat Mahabbah yakni kasih bagi sekelian orang-orang yang arif.Adapun pada lafaz الله itu terdapat rahsia yang tidak ada pada nama-nama yang lain.Apabila digugurkan alifnya tinggal للهyaitu nama Allah yang sempurna.Apabila digugurkan lam yang pertama tinggal له isyarat kepada له ما في السموات والأرض yakni kepunyaanNyalah langit dan bumi ini dengan sekelian isi-isinya.Apabila digugurkan lam yang kedua tinggallah هُ isyarat kepada وهوالعلي العظيم yakni Dialah yang Maha Tinggi dan Maha Agung.

Tersebut di dalam sebuah khabar tidak seorang pun yang kembali ke rumahnya melainkan diikuti oleh syaitan.Apabila ia masuk ke rumahnya dengan membaca bismiLlahirrahmanirrahim berkatalah syaitan “Tiada jalan bagiku memasuki rumah ini” Apabila dia mengambil makanan dengan membaca bismiLlahirrahmanirrahim berkata syaitan “Tiada jalan bagiku untuk memakan makanan ini” Apabila dia minum dengan membaca bismiLlahirrahmanirrahim berkata syaitan “Tiada jalan bagiku untuk meminum minuman ini” Apabila dia tidur dengan membaca bismiLlahirrahamnirrahim berkata syaitan “Tiada jalan bagiku untuk tidur di sini” Tetapi jikalau seseorang itu meninggalkan membaca bismiLlah ketika masuk ke rumahnya maka masuklah syaitan bersama-sama dengannya ke dalam rumah.Demikian juga apabila seseorang itu makan dan minum dengan tidak membaca bismiLlah,maka makan dan minumlah syaitan bersamanya.Begitu juga apabila seseorang itu menjimak isterinya dengan tidak membaca bismiLlah maka syaitan pun akan turut bersama-sama menjimak isterinya.Firman Allah subhanahu wataala:

وَشَارِ‌كْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ ۚ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُ‌ورً‌ا

Ertinya: Dan turut - campurlah dengan mereka dalam menguruskan harta-benda dan anak-anak (mereka); dan janjikanlah mereka (dengan janji-janjimu)". Padahal tidak ada yang dijanjikan oleh Syaitan itu melainkan tipu daya semata-mata. (Al Isra 17:64)

Adalah dihikayatkan bahawasanya syaitan yang gemuk berjumpa dengan syaitan yang kurus.Berkata syaitan yang gemuk “Mengapakah aku lihat engkau begitu kurus sekali?” Maka jawab syaitan yang kurus “Kerana aku telah dikalahkan oleh seseorang.Dia sentiasa membaca bismiLlahirrahmanirrahim ketika keluar rumah,ketika masuk rumah ,ketika makan dan ketika minum menyebabkan aku lari daripadanya” Kemudian dia berkata kepada syaitan yang gemuk “Mengapakah aku lihat engkau ini gemuk –gemuk sahaja?” Jawab syaitan gemuk “Kerana aku sentiasa mengalahkan seseorang.Dia masuk ke rumahnya tanpa membaca bismiLlahirrahmanirrahim.Apabila makan dan minum juga dia tidak membaca bismillahirrahmanirrahim sehingga aku makan dan minum bersamanya.Malah aku menunggang di atas tengkuknya seperti menunggang binatang”

Adalah diceritakan bahawa Abu Muslim Al Khawalani mempunyai seorang hamba perempuan.Hamba perempuan itu menaruhkan racun ke dalam makanan dan minumannya tapi sedikitpun tidak memberi mudharat kepadanya.Akhirnya hamba perempuan itu berkata “Sudah lama aku memberi engkau racun tetapi mengapakah racun itu tidak memberi mudharat kepadamu?” Kta Abu Muslim “Mengapa engkau meracuni ku?” Perempuan itu berkata “Kerana engkau telah tua bangka tapi masih tidak mahu memerdekakanku” Abu Muslim berkata “Adalah aku setiap kali makan dan minum aku membaca bismiLlahirrahmanirrahim.Itulah sebabnya racun tidak memberi mudharat kepadaku dengan berkat bismillahirrahmanirrahim”

Menurut sebahagian ulama Allah subhanahu wataala telah memuliakan dengan bismiLlahirrahmanirrahim ini dari awalnya hingga akhirnya atas tiga orang sahaja.Yang pertama kepada nabi Adam alaihissalam.Adalah sewaktu baginda diturunkan di atas dunia ini di dalamnya penuh dengan racun yang dapat membunuh.Lalu baginda diberikan bismiLlahirrahmanirrahim sebagai penawar sehingga selamat dari racun.Di samping itu baginda diberikan kerajaan di dalam dunia ini seluruhnya dari timur hingga ke barat.Tatkala wafat nabi Adam alaihissalam dikembalikan bismiLlahirrahmanirrahim itu kepada khazanahnya sehingga ketika Nabi Nuh alaihissalam menaiki bahtera baginda hanya membaca “bismiLlahi majreha wa mursaahaa” bukan bismiLlahirramanirrahim.Kemudian pada zaman Nabi Sulaiman bin Daud Allah Taala telah mengurniakan kepada baginda kerajaan yang meliputi dari timur hingga barat.lalu diperintahkan Jibril supaya masuk ke dalam syurga untuk mengambil “Khatim Khilafah” (Berupa cincin)untuk diberikan kepada Nabi Sulaiman.Jibril pun masuk ke dalam syurga dan mengambil khatim khilafah tersebut.Khatam tersebut terlalu hebat seperti bintang yang cemerlang dan seperti kilat yang menyambar dan harumnya seperti kasturi yang tersangat harum.Ianya diperbuat daripada emas yang merah dan permatanya adalah daripada yakut yang merah.Ketika Jibril membawanya ,tidak lalu ia atas batu dan tanah yang keras melainkan kesemuanya membaca “Subhanaka Ya Rabbana (Mahasuci Engkau wahai Tuhan Kami) apakah bau yang sangat harum ini” Lalu Jibril mengatakan “Inilah khatim khilafah yang Allah hadiahkan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam” Adalah di atas khatim itu tersurat pada baris yang pertama بسم الله الرحمن الرحيم (BismiLlahirrahmanirrahim ertinya Dengan nama Tuhan Yang Maha Pemurah Lagi Maha Pengasih) dan pada baris yang kedua لا إله إلا الله (Laa Ilaaha illaLlah ertinya Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya melainkan Allah) dan pada baris yang ketiga محمد رسول الله (MuhammadurrasuluLlah ertinya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah).Ketika Jibril membawa khatim khilafah tersebut gemparlah para malaikat dengan tasbih dan taqdis dan bertanya kepada Jibril “Wahai Jibril!Kemuliaan apakah ini? Jawab Jibril “Inilah kemuliaan yang diberikan kepada NabiNya Sulaiman alaihissalam dan diberikan kepada nabi Sulaiman juga ilmu memahami percakapan burung-burung”.Adapun khatim tersebut diberikan kepada Nabi Sulaiman pada hari Jumaat 27 haribulan Ramadhan.Ketika Jibril memberikannya kepada Nabi Sulaiman ia berkata “Tahniah bagimu wahai Nabi Allah! Kerana mendapat kemuliaan dan hadiah ini.Hendaklah engkau pakai di tanganmu yang kanan dan jangan engkau pakai melainkan dalam keadaan bersuci.Sesungguhnya ia ini adalah khatim khilafah” Lalu Nabi Sulaiman pun memakai khatim khilafah tersebut dan baginda pun sujud kepada Allah dan sujud juga sekelian orang-orang yang berada di sekitar baginda dari kalangan kaum Bani Israil.Apabila mereka semua mengangkat kepala ,mereka tidak kuasa untuk memandang ke arah Nabi Sulaiman kerana nur dan kehebatan khatim (cincin) tersebut.Lalu Nabi Sulaiman bersabda “Hendaklah kalian mengucapkan Laa ilaaha illaLlah MuhammadurrasuluLlah” Lalu mereka pun mengucapkan dan barulah mereka dapat memandang kepada baginda.Adapun cincin tersebut apabila pada waktu malam kelihatan terang benderang seperti terangnya api pada pelita.Kemudian apabila wafat nabi Sulaiman dikembalikan lagi kalimah bismiLlahirrahmanirrahim kepada khizanahnya sehinggalah sampai kepada zaman Nabi Muhammad sallaLlahu alaihiwasallam yang mana baginda telah diutus untuk seluruh alam samada jin atau manusia.Baginda juga telah dimuliakan dengan diturunkan kalimah ini.Tetapi diturunkan kalimah ini tidak dengan sekaligus sebaliknya sedikit demi sedikit dan di dalam waktu yang berlain-lainan.Adalah pada permulaan Islam para sahabat apabila menyurat mereka hanya menuliskan bismikaLlahumma (dengan namamu Ya Allah).Sehinggalah apabila turun ayat Al Quran :

قُلِ ادْعُوا اللَّـهَ أَوِ ادْعُوا الرَّ‌حْمَـٰنَ

Ertinya: Katakanlah (wahai Muhammad): "Serulah nama " Allah" atau nama "Ar-Rahman",(Al Isra 17:110)

Barulah mereka menulis dengan bismiLlahirrahman.Kemudian apabila turun ayat Al Quran:

إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّـهِ الرَّ‌حْمَـٰنِ الرَّ‌حِيمِ

Ertinya: Sesungguhnya surat itu dari Nabi Sulaiman, dan kandungannya adalah bismillahirrahmanirrahim (An Naml 27:30)

Barulah dituliskan bismiLlahirrahmanirrahim.Ini mengambil masa selama sepuluh tahun.

Amru bin Ma’di karib telah berkata kepada Sayidina Umar bin Al Khattab radhiaLlahu anhuma “Tidakkah aku khabarkan kepadamu tentang keajaiban bismiLlahirrahmanirrahim? Ketika aku sedang berjalan-jalan di suatu padang daku telah melalui sebuah mahligai yang amat teguh.Di pintu ,duduk seorang tua di samping seorang hamba perempuan yang sangat cantik jelita.Aku pun berkata kepada diriku:Lebih baik aku bunuh lelaki tua itu dan aku rebut hambanya.Adalah pada ketika itu aku masih lagi kafir.Aku pun mendekatinya ,dengan pedang terhunus tetapi lelaki tua itu hanya mentertawakan aku.Aku berkata:Engkau mentertawakan aku? Dia berkata:Apakah yang engkau kehendakki?Kalau engkau berkehendak kepada makanan akan kami beri makan.Jika tidak,pergilah dari sini. Aku pun menjawab:Aku tidah mahu makan dan aku tidak akan pergi! Aku hanya mahu membunuhmu! Lalu orang tua tersebut masuk ke dalam mahligainya dan keluar semula dengan membawa sebilah pedang yang lebih besar daripada pedangmu ini(Umar).Ketika itu ia hanya berjalan kaki dan adalah aku sebagai orang Arab, aku malu untuk membunuh orang yang sedang berjalan kaki.Lalu aku turun dari kudaku.Aku berkata kepadanya:Tunggulah!Aku turun dari kudaku.Lalu aku pun bertarung dengannya.Ketika itu dia menggerakkan bibirnya membaca sesuatu.Akhirnya dia menjatuhkan daku dan duduk di atas dadaku. Sambil memegang janggutku dia berkata kepada hamba perempuannya:Ambilkan pisau!Aku akan menyembelih orang ini.Hambanya mengambilkannya sebilah pisau dan diletakkannya di atas halkumku.Maka aku berkata:Ampunkanlah daku. Dia berkata:Aku mengampuni kamu.Jika kamu menghendakki makanan akan kami berikan makanan.Jika tidak hendaklah kamu pergi dari sini. Namun aku sedikit pun tidak menjawab kerana merasa malu.Aku pun berlalu dari situ hanya dengan sedikit langkah kemudian aku berpaling semula dan terus menyerangnya semula dan kami bertarung lagi.Kali ini dia mengggerakkan bibirnya sekali lagi dan dengan mudah dia menghempaskan aku ke tanah dan duduk di atas dadaku.Aku kemudian berkata:Maafkanlah aku..Dia berkata:Aku akan memaafkan kamu.Jika kamu menghendakki makanan akan kami berikan makanan ,jika tidak pergilah dari sini.Aku pun berjalan beberapa langkah tetapi kemudian aku berpaling semula dan menyerang kembali dengan pantas dan sekali lagi bertarung dengannya.Sekali lagi dia menggerakkan bibirnya dan dengan mudah dia menghempas aku ke tanah dan dduduk di atas dadaku.Aku berkata kepadanya :Maafkanlah aku. Tetapi dia menjawab :Tidak!Melainkan dengan syarat kepalamu ku cukur.Maka kepalaku pun dicukur dan jadilah aku hambanya.(Kerana adat orang Arab jika seorang lelaki itu jatuh ke tangan seorang yang lain kemudian dicukur kepalanya jadilah dia hamba kepada orang yang mencukur kepalanya itu).Lalu aku tinggal berkhidmat kepadanya selama beberapa masa.Akhirnya aku berkata kepadanya:Wahai tuanku!Adalah aku ini orang muda sedangkan engkau adalah seorang yang telah tua tetapi bagaimana tuan dapat mengalahkan aku?Aku yakin bahawa tuan tidak akan mampu mengalahkan aku melainkan aku lihat tuan menggerakkan bibir membaca sesuatu.Apakah sebenarnya yang tuan baca bolehkah tuan ajarkan kepada saya? Dia menjawab:Aku tidak akan mengajarkan kepadamu melainkan engkau mesti memeluk Islam terlebih dahulu dan kemudian aku memerdekakan engkau. Lalu aku pun masuk Islam. Tuanku itu pun memberitahukan rahsianya kepadaku dengan mengatakan :Setiap kali aku akan berlawan dengan seseorang aku bacakan bismiLlahirrahmanirrahim.Tidak lama kemudian dia meninggal dunia.Adapun aku pula berkawin dengan anaknya dan mewarisi segala peninggalannya.Inilah yang nyata bagiku akan keberkatan bismiLlahirrahmanirrahim itu” Demikianlah Amru mengakhiri ceritanya.Ya Allah!Jadilkanlah kami semua daripada ahli bismiLlahirrahmanirrahim dan daripada umat Nabi Muhammad sallaLlahu alaihi wasallam Ya Karim!

Sumber:JAM'UL FAWAID WA JAWAHIRUL QALAID OLEH SYAIKH DAUD BIN ABDULLAH AL FATTANI


Wednesday, December 14, 2011

MEMBAIKKAN SANGKA KEPADA ALLAH KETIKA MATI

Para ulama radhiaLlahu anhum mengatakan adalah mati itu bukan bukan ketiadaan semata-mata dan bukan fana semata-mata.Tetapi mati itu adalah bercerai roh dari jasad dan terhalang antara keduanya daripada berhubung dan bertukar keadaan serta berpindah dari satu negeri (dunia) ke negeri yang lain (akhirat).Diriwayatkan oleh Hakim dan Thabrani bahawa RasuluLlah sallaLlahu alaihi wasallam bersabda “Kematian itu adalah hadiah bagi orang yang beriman” Diriwayatkan oleh Ibnu Al Mubarak dan Ibnu Abi Al Dunya daripada AbduLlah bin Umar radhiaLlahu anhuma “Sesungguhnya dunia ini syurga bagi orang kafir dan penjara bagi orang yang beriman.Sesungguhnya perumpamaan orang yang beriman ketika keluar daripada dunia adalah seumpama orang yang dipenjarakan kemudian dikeluarkan daripada penjara lalu berbalik-baliklah ia pergi datang dalam keluasan”Diriwayatkan oleh Al Nasaii dan Al Thabarani RasuluLlah sallaLlahu alaihi wasallam bersabda “Tidak seorang pun yang mati sedangkan dia mempunyai kebajikan di sisi Allah bahawa dia suka untuk dikembalikan ke dunia bagi merasai kenikmatan dunia melainkan orang yang mati syahid.Sesungguhnya orang yang mati syahid itu suka untuk kembali lagi ke dunia supaya mereka terbunuh sekali lagi setelah dilihatnya balasan Allah yang disediakan untuknya” Al Thabarani meriwayatkan daripada Abu Malik Al Asy’ari RasuluLlah sallaLlahu alaihi wasallam bersabda “Ya Allah cintakanlah kematian kepada sesiapa sahaja yang mengetahui bahawa aku ini adalah utusanMu”

Sunat hukumnya atas setiap orang supaya membaikkan sangkaannya terhadap Allah terutama ke atas orang yang sakit berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Jabir bahawa Rasulullah sallaLlahu alaihi wasallam bersabda “Janganlah seseorang daripada kamu mati melainkan hendaklah dia membaikkan sangkanya terhadap Allah” Dan di dalam riwayat Ibnu Abi Al Dunya terdapat tambahan yang menyebutkan “Terdapat beberapa orang yang telah dikurangkan akibat dari buruk sangka mereka terhadap Allah.Maka berfirmanlah Allah:Demikianlah kalian berkurangan dengan sebab jahat sangka kalian terhadap Tuhan telah menjadikan kalian berkurangan maka jadilah kalian dari kalangan orang-orang yang rugi” Diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ibnu Majah daripada Anas bahawa Nabi sallaLlahu alaihi wasallam telah hadir menziarahi seorang pemuda yang sedang nazak hendak meninggal dunia lalu baginda sallaLlahu alaihi wasallam bersabda “Bagaimana keadaan dirimu?” Pemuda itu menjawab “Aku harap kepada Allah dan aku takut dengan dosa-dosaku” Maka sabda baginda “Tidak berkumpul dua perkara ini yakni perasaan harap dan takut di dalam hati seseorang ketika hendak meninggal melainkan akan diberikan oleh Allah apa yang diharap-harapkannya dan diampunkan apa yang ditakutinya(dosanya)” Diriwayatkan oleh Tirmizi daripada Hasan katanya “Telah sampai kepada kami hadis daripada RasuluLlah sallaLlahu alaihi wasallam bahawa baginda bersabda “Allah Subhanahu Wata’ala telah berfirman:Aku tidak menghimpunkan dalam diri seseorang hamba itu dua ketakutan dan dua keamanan.Barangsiapa takut kepada Ku di dunia Aku akan amankan baginya di akhirat.Barangsiapa yang aman dariKu di dunia nescaya Aku takutkan baginya di akhirat” Dan dalam riwayat Ibnu Asaakir daripada Anas bahawa RasuluLlah sallallahu alaihi wasallam bersabda “Janganlah mati seseorang kamu melainkan hendaklah dia membaikkan sangkaannya kepada Allah kerana sesungguhnya baik sangka kepada Allah itu adalah harga bagi syurga” Di riwayatkan oleh Al Thabarani daripada Muaz bin Jabal bahawa RasuluLlah sallaLlahu alaihi wasallam bersabda “Jika kalian menghendakki nescaya aku khabarkan apakah ucapan yang pertama yang diucapkan oleh Allah kepada hamba-hambaNya yang beriman pada hari kiamat dan apa pula yang akan diucapkan oleh hamba-hambaNya kepadaNya” Kata Muaz “Lantas kami berkata “Bahkan Ya RasuluLlah” Lalu RasuluLlah sallaLlahu alaihi wasallam bersabda “Sesungguhnya Allah berfirman bagi sekelian hamba-hambanya yang beriman:Adakah kamu semua suka untuk bertemu dengan Ku?Orang-orang yang beriman menjawab:Ya, wahai Tuhan kami.Allah berfirman:Kerana apa? Hamba-hambaNya yang beriman menjawab:Kerana kami mengharapkan kemaafanMu dan ampunanMu.Lantas Allah pun berfirman:Sesungguhnya telah wajib bagi kamu sekelian memperoleh keampunanKu”

Sesungguhnya telah diceritakan di dalam hadis-hadis bahawa Malaikat Maut itu mempunyai beberapa utusan yang dihantarnya sebelum dia mencabut nyawa seseorang.Tersebut di dalam satu riwayat bahawa salah seorang dari nabi-nabi Allah alaihissolatu wassalam telah berkata kepada Malaikat Maut “Adakah engkau mempunyai utusan yang engkau hantarkan kepada manusia untuk mengingatkan mereka?” Jawab Malaikat Maut “Benar!Demi Allah!Aku mempunyai utusan yang sangat banyak yang di antaranya adalah penyakit ,sakit ,uban , tua ,merosotnya pendengaran dan merosotnya penglihatan.Jika itu pun tidak dapat mengingatkan manusia dan mereka tidak bertobat daripada dosa-dosa mereka dan tidak berbekal untuk mati, sewaktu mereka mati aku akan menyeru mereka sewaktu mereka mati dengan perkataan:Tidakkah telah aku hantar utusan kepadamu satu demi satu untuk mengingatkanmu?Akulah yang terakhir datang dan tidak akan ada lagi peringatan yang lain yang akan datang!” Diriwayatkan di dalam sebuah hadis sesungguhnya tidak ada satu hari pun yang terbit matahari dan tidak ada satu hari pun yang terbenam matahari melainkan Malaikat Maut menyeru “Wahai anak empat puluh tahun!Inilah masanya mengambil bekal dengan berfikir dengan hati kamu dan dengan amalan anggota kamu jika anggota kamu masih kuat.Wahai anak limapuluh tahun!Sesungguhnya telah hampirlah tempoh dan telah hampirlah masanya untuk menuai.Wahai anak enampuluh tahun!Kamu lupa akan siksa (di akhirat) dan lalai dari kematian” Adalah dikatakan bahawa inilah yang dimaksudkan di dalam Al Quran:

أَوَلَمْ نُعَمِّرْ‌كُم مَّا يَتَذَكَّرُ‌ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ‌ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ‌

Ertinya: Bukankah Kami telah melanjutkan umur kamu dan memberikan masa yang cukup untuk berfikir dan beringat padanya oleh sesiapa yang suka berfikir dan beringat? Dan kamu pula telah didatangi oleh Rasul (Kami) yang memberi amaran (Fathir 35:37)

Al Thabarani menafsirkan perkataan “naziir (rasul yang memberi amaran)” di dalam ayat ini yaitulah uban.

Adalah Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis sesungguhnya seseorang yang telah dipanjangkan usianya oleh Allah sehingga enampuluh tahun maka itu bererti Allah telah memanjangkan untuknya tali kesabaranNya yang mana Allah bersabar di atas sikapnya yang sia-sia dan bermain-main.Dan tidaklah sepatutnya bagi seseorang yang telah berumur enampuluh tahun itu membuang masa dengan sia-sia dan bermain-main.Diriwayatkan juga di dalam sebuah hadis bahawa Allah Taala memandang kepada wajah orang yang telah tua itu lima kali pada setiap hari dan Allah berfirman “Wahai anak Adam!Usiamu telah tua , tulangmu telah lemah dan ajalmu telah hampir.Hendaklah engkau malu kepada Ku seperti Aku malu kepadamu kerana sesungguhnya Aku ini malu untuk menyiksa orang yang mempunyai uban”

Di antara utusan yang diutuskan kepada manusia untuk mengingatkan mereka kepada kematian itu adalah juga dengan datangnya penyakit. Disebutkan di dalam sebuah hadis sesungguhnya RasuluLlah sallaLlahu alaihi wasallam bersabda “Demam itu adalah utusan yang mengingatkan kepada kematian”Menurut setengah ulama di antaranya juga ialah kematian keluarga,kaum kerabat,orang-orang yang dikasihi dan inilah peringatan yang paling berkesan bagi setiap masa.Adalah diriwayatkan bahawasanya Malaikat Maut telah masuk menemui Nabi Daud alahissalam lalu Nabi Daud berkata kepadanya “Siapakah engkau?” Lalu Malaikat Maut itu menjawab “Akulah orang yang tidak takut kepada raja-raja,tidak dapat dihalang oleh kota dan tidak menerima suap dan upah” Nabi Daud berkata “Rupa-rupanya kamu ini Malaikat Maut.Aku tidak bersedia untuk bertemu denganmu” Lalu kata Malaikat Maut “Wahai Daud!Di mana si fulan jiranmu?Di mana si fulan kerabatmu?Di mana si fulan sahabatmu?” Jawab Nabi Daud “Telah mati mereka semuanya” Lalu kata Malaikat Maut “Tidakkah di dalam diri mereka sekeliannya itu terdapat pengajaran bagi sesiapa yang hendak bersedia?”

Menurut satu riwayat adalah orang yang pertama-tama beruban itu adalah Nabi Ibrahim Al Khalil alaihis solatu wassalam.Ketika kembalinya daripada mengorbankan anaknya beruban ia dengan satu uban di janggutnya.Ini menghairankan isterinya Sarah dan beliau tidak menyukainya hingga berkata “Buangkan ia daripadamu” Kemudian turunlah Malaikat Maut memberi salam kepada Nabi Ibrahim dengan mengatakan “Assalamu ‘alaika Ya Ibrahim!(Kesejahteraan atasmu wahai Ibrahim)” Padahal nama baginda sebelumnya adalah Abram.Ditambahkan “ha” jadi Ibrahim.Perkara tersebut menyukakan Nabi Ibrahim.Keesokan harinya apabila baginda bangun didapati telah beruban sekelian janggutnya.Adalah disebutkan di dalam sebuah hadis sesungguhnya Allah malu menyiksa hamba-hambanya yang mempunyai uban.WaLlahu a’lam bissawab.

Sumber:Kasyful Ghummah Fi Ahwalil Mauta Fil Barzakh Wal Qiyamah oleh Syeikh Daud bin AbduLlah Al Fatani.

HIKMAH MENGINGATI KEMATIAN DAN CARA-CARANYA

Diriwayatkan oleh Hakimdaripada Abi Zarr radhiaLlahu anhu sabda Nabi sallaLlahu alaihi wasallam “Hendaklah kalian menziarahi kubur kerana dengannya kamu akan dapat mengingati hari akhirat.Mandikanlah jenazah kerana memandikan jenazah yang tidak bernyawa itu adalah pengajaran yang terbaik untuk kalian.Hendaklah kalian menyembahyangkan jenazah mudah-mudahan dengan menyembahyangkan jenazah itu akan mendukacitakan kalian.Sesungguhnya orang berdukacita itu adalah di dalam teduhan Allah di mana dia akan sentiasa dihadapkan kepada kebajikan.” Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiaLlahu anhu bahawa sesungguhnya RasuluLlah sallaLlahu alaihi wasallam telah menziarahi makam bondanya.Baginda menangis dan menangis juga para sahabat di sekitar baginda.Lantas baginda bersabda “Aku telah bermohon kepada Allah untuk memohonkan keampunan bagi bondaku tetapi tidak diizinkan.Kemudian daku bermohon supaya diizinkan untuk menziarahi kuburnya lalu diizinkan.Maka hendaklah kalian menziarahi kubur kerana sesungguhnya dengan menziarahi kubur itu dapat mengingatkan kepada kematian” Diriwayatkan adalah Sayidina Ali KarramaLlahu wajhah melalui suatu kawasan perkuburan.Ketika baginda memandang kepada kubur-kubur tersebut baginda berkata “Wahai sekelian ahli kubur!Hendaklah kalian beritahukan kami keadaan kalian atau kami yang akan memberitahu kalian.Sesungguhnya orang yang telah pergi terlebih dahulu sebelum kami itu semua hartanya telah dibahagi-bahagikan dan isterinya telah pun bersuami baru.Rumah-rumah kalian telah pun diduduki oleh orang lain” Kemudian Sayidina Ali berkata kepada temannya “Demi Allah jika sekiranya mereka itu dapat berbicara pasti mereka akan mengatakan:Kami tidak melihat akan bekalan yang terlebih baik daripada takwa”

Ketahuilah sesungguhnya keras hati itu dapat diubati dengan beberapa perkara.Di antaranya ialah dengan menziarahi kubur,menghadiri majlis-majlis ilmu,mendengar sirah ahli-ahli ibadat dan ahli-ahli zuhud yang dahulu- dahulu serta banyak mengingati mati.Adalah diceritakan seorang perempuan menemui Ummul Mukminin Sayidatina Aisyah radhiaLlahu anha dan berkata “Wahai ibuku!Apakah ubatnya bagi hati yang keras?” Lalu dijawab oleh Sayidatina Aisyah radhiaLlahu anha “Hendaklah engkau banyak mengingati mati” Lalu diperbuatnya sehingga jadi lembut hatinya.Dia datang dan mengucapkan terimakasih kepada Sayidatina Aisyah radhiaLlahu anha.Adalah mengingati mati merupakan kaedah yang sangat berkesan untuk mencegah diri daripada melakukan maksiat dan dengan mengingati mati juga seseorang akan mudah untuk meninggalkan kesenangan dunia dan mudah untuk bersabar di atas segala bala dan penderitaan.Lihatlah kepada orang yang akan menghadapi hukuman mati ketika dibawa untuk menjalani hukuman.Adakah hatinya akan terdorong untuk melakukan maksiat?Adakah ingin lagi hatinya kepada perhiasan dunia?Adakah hatinya akan memikir-mikirkan segala penderitaan yang sedang ditanggungnya selain daripada mati yang bakal dihadapinya?Berbeza keadaannya seseorang yang masih mempunyai harapan untuk hidup yang lama dan panjang cita-citanya yaitu berlawanan dengan segala yang tersebut.

Selain dari itu juga hati akan jadi lembut jika melihat kepada orang yang sedang menghadapi sakaratul maut kerana dengan melihat kepada orang yang sedang menghadapi sakaratul maut dan bagaimana keadaan nyawanya akan ditanggalkan dari jasadnya,bagaimana keluh kesahnya dan bagaimana keadaan sakitnya merupakan pengajaran yang sangat berkesan kerana adalah maklum bahawa semua manusia akan menghadapi keadaan yang sama.Kalaulah itu semua masih belum dapat melembutkan hatinya bererti ia juga tidak akan dapat mengambil pengajaran dari sesiapa jua yang mengajar.Kata Syeikh Abdul Wahab Al Sya’rani “ Telah sampai akan kami bahawa seorang lelaki melihat seseorang yang sedang memakan roti di kawasan perkuburan.Lalu lelaki itu berkata:Tidakkah engkau mendapat pengajaran dengan melihat kepada kubur-kubur ini sehingga menghalangmu daripada segala keinginan?”

Kata para ulama yang arif radhiaLlahu anhum seelok-eloknya bagi orang yang hendak menziarahi kubur itu pergi di dalam keadaan lapar kerana orang yang kenyang itu terhijab daripada mengambil pengajaran daripada kematian.Kemudian hendaklah jangan bercita-cita untuk melakukan maksiat kerana orang yang bercita-cita untuk melakukan maksiat itu berada di dalam hadrat para syaitan dan tidak akan jadi sahih segala pengajaran yang diperolehinya.Selain daripada itu hendaklah hatinya itu zuhud daripada dunia kerana gemar kepada dunia itu melazimkan keras hati.Kerana inilah kebanyakan manusia tidak mendapat pengajaran dengan ziarah kubur.Kadang-kadang walaupun dengan menziarahi kubur para aulia masih juga tidak memberi sebarang faedah kepada mereka.Tidakmenghasilkan sebarang tangisan keinsafan dan tidak jadi lembut hati mereka kerana kebanyakan mereka menjadikan ziarah kubur itu seumpama pesta atau berkelah di taman-taman dan di sungai-sungai.

Hendaklah kita pergi menziarahi kubur itu dengan keadaan bertafakkur memikirkan perkara yang akan sampai kepada kita pada akhirnya.Inilah yang dilakukan oleh salafussoleh radhiaLlahu anhum. Hendaklah semasa memasuki kawasan perkuburan jangan lupa memberi salam kepada sekelian ahli-ahli kubur dengan lafaz:

السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إنشاء الله بكم لاحقون

Bunyinya:Assalaamu ‘alaikum daara qaumim mukminiin wa innaa isyaa Allaahu bikum laahiquun.

Ertinya:Kesejahteraan ke atas kalian penghuni ‘negeri’ orang-orang yang beriman dan insya Allah sesungguhnya kami akan menyusuli kalian semua.

Ketika sampai pada frasa “insya Allah sesungguhnya kami akan menyusuli kalian semua” hendaklah diingatkan di dalam hatinya bahawa suatu hari nanti dia juga pasti akan ke sana menyusuli mereka.Kematian itu adalah pasti yang tidak ada syak padanya sedangkan perkataan insya Allah hanyalah istithna’ pada adat jua.Hendaklah seseorang itu berhati-hati agar jangan terlangkah atau terpijak kubur-kubur orang beriman semasa melalui kawasan perkuburan apalagi membuang air kecil atau air besar.Pahala ziarah seseorang itu tidak dapat menampung segala kesalahan-kesalahan yang telah disebutkan.Apabila seeorang berdiri di sisi kubur yang diziarahinya hendaklah dia mengambil iktibar betapa si mati yang berada di bawah tanah itu terasing daripada keluarga dan kekasihnya dan betapa mereka itu bercita-cita untuk kembali ke dunia untuk beramal saleh tetapi tidak diperkenankan.Istimewa kalau kubur yang diziarahi itu adalah kubur raja-raja.Fikirlah bagaimana bertukarnya kemuliaan mereka menjadi kehinaan.Bagaimana di waktu hidup mereka bergelimang dengan kemewahan ,dikelilingi keluarga dan handai taulan.Hidup mengumpul harta dan kemewahan.Tiba-tiba datanglah mati itu dengan terkejut tanpa ‘appoinment’ tanpa perjanjian.Dengan sekelip mata mereka ‘pergi’ tanpa membawa bekalan.Jika kubur itu adalah kubur keluarga ,saudara atau temannya hendaklah diingat bagaimana sewaktu mereka masih hidup dahulu sibuk mengejar cita-cita.Sibuk mengumpulkan harta membina rumah,menguruskan kebun,dan di dalam keadaan kesihatan mereka memakan berbagai jenis makanan dan meminum berbagai jenis minuman.Kini semua cita-cita mereka telah terputus sedangkan rumah dan harta mereka sedikit pun tidak dapat menolong.Muka mereka cantik rupawan kini hanya menghadap tanah dan jasad mereka hancur di dalam bumi.Fikirkanlah betapa kini isteri mereka menjadi janda.Anak-anak mereka menjadi yatim.Kini mereka hina setelah dahulu mereka mulia.

Janganlah seseorang itu tertipu dengan badannya yang sihat dan panjangnya cita-cita.Betapa ramainya orang yang disambar maut dalam keadaan badan yang sihat dengan tidak ada amaran sedikitpun.Bahkan mereka tidak terlintas pun akan mati pada itu.Sesungguhnya pastilah tidak akan lama, bahawa apa yang berlaku ke atas mereka akan berlaku juga ke atas kita.Jika itu berlaku pastilah penyesalan tidak akan ada gunanya lagi.

Kata Hasan Al Basri radhiaLlahu anhu “Apabila seseorang kamu berdiri di sisi kubur hendaklah dikenangkannya keadaan penghuni kubur berkenaan, betapa mengalir air matanya pada pipinya dan betapa dimakan ulat lidah mereka.Padahal dulunya dia adalah seorang yang dapat mengalahkan orang lain dengan kefasihan lidahnya.Tetapi lihatlah betapa sekarang lidahnya bertaburan di atas tanah”

Kata setengah orang-orang yang arif apabila seseorang itu menziarahi kubur seseorang yang diketahuinya mencuai-cuaikan agama semasa hidupnya hendaklah jangan kembali melainkan setelah dia mendoakan atas penghuni kubur tersebut dan sehingga dia yakin bahawa doanya telah dikabulkan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallaLlahu alaihi wasallam semasa menziarahi kubur ayahnda dan bondanya.Baginda telah berdoa kepada Tuhan supaya menghidupkan keduanya sehingga keduanya beriman dengan kerasulan baginda.Jadilah keimanan keduanya itu sebagai kesempurnaan ke atas mereka.Jika tidak adalah keduanya itu telah mati di zaman fatrah dan adalah maklum bahawa orang yang mati pada zaman fatrah itu diampuni Allah.

Disebut pula oleh Salmah Ibnu Zaid Al Jashfi radhiaLlahu anhu bahawa Allah juga telah menghidupkan bapa saudara baginda Abu Talib sehinggalah Abu Talib beriman dengan baginda.Sesungguhnya ini adalah perkara biasa jika ditinjau dari segi mukjizat dan kemuliaan yang dianugerahkan Allah kepada baginda.Syeikh Al Hafiz Jalal Al Din Al Sayuthi telah mengarang beberapa risalah tentang perkara ini dan dia telah menyebut bahawa seramai dua belas orang hafiz yang menyatakan demikian.Syeikh Abdul Wahab Sya’rani mengatakan bahawa inilah iktikad kami yang akan kami bawa bertemu Allah di akhirat nanti.Wallahu a’lam bissawab.

Sumber:Kasyful Ghummah Fi Ahwalil Mauta Fil Barzakh Wal Qiyamah oleh Syeikh Daud bin AbduLlah Al Fatani.Monday, December 12, 2011

MENGINGATI MATI

Diriwayatkan oleh Imam Nasaai dan Ibnu Majah daripada Abu Hurairah RadhiaLlahu ‘anhu katanya bersabda RasuluLlah sallaLlahu ‘alaihi wasallam “Perbanyakkanlah mengingati perkara yang dapat memusnahkan segala kelazatan” Dan di dalam riwayat Ibnu Abi Dunya daripada Anas “Perbanyakkanlah kamu sekelian mengingati mati kerana sesungguhnya ia menghapus dosa dan menyebabkan zuhud dari dunia.Jika kalian mengingatinya semasa kaya nescaya ia akan merobohkannya dan sekiranya kalian mengingatinya sewaktu miskin ia kan menyebabkan kalian redha dengan kehidupan”

Di dalam riwayat yang lain daripada Ibnu Abi Dunya daripada Sayidina Anas radhiaLlahu ‘anhu RasuluLlah sallallahu ‘alaihi wasallam bersabda “Perbanyakkanlah kalian mengingati kematian kerana ianya dapat menghapus dosa dan menjadikan kalian zuhud daripada dunia.Jika kalian mengingatinya sewaktu kaya nescaya ia akan merobohkannya dan jika kalian mengingatinya sewaktu papa ianya akan menjadikan kalian redha dengan kehidupan kalian”

Diriwayatkan daripada Ibnu Majah bahawasanya ada seorang lelaki dari kaum Ansar telah bertanya kepada Nabi sallaLlahu ‘alaihi wasallam “Ya Rasulullah!Siapakah mukmin yang paling afdhal?” RasuluLlah saLLahu ‘alahi wasallam bersabda “Yang paling baik akhlaknya” Lelaki itu berkata “Siapakah mukmin yang paling kaya?” Jawab RasuluLlah sallaLlahu ‘alaihiwasallam “Yang paling banyak mengingati mati dan yang paling baik persediaannya untuk mati mereka itulah orang-orang yang cerdik

Diriwayatkan oleh Imam Al Tabarani daripada Ammar RasuluLlah sallaLlahu ‘alaihi wasallam bersabda “Cukuplah kematian itu sebagai ingatan” Ditanya orang “Ya RasuluLlah! Dapatkah seseorang itu dikumpulkan bersama para syuhada?” RasuluLlah sallaLlahu ‘alaihi wasallam menjawab “Ya , iaitu orang yang mengingati mati sebanyak dua puluh lima kali sehari semalam”

Firman Allah subhanahu wataala:

لَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ۚ

Ertinya: Dia lah yang telah mentakdirkan adanya mati dan hidup (kamu) - untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu: siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya (Al-Mulk 67:2)

Kata Assuddi ertinya siapa yang paling banyak mengingati mati.Setengah ulama mengatakan barangsiapa yang banyak mengingati mati akan dimuliakan dengan tiga perkara:

1)Segera bertaubat

2)Hatinya mencukupi dengan apa yang ada.

3)Rajin mengerjakan ibadat

Barangsiapa yang melupakan kematian disiksa dengan tiga perkara:

1)Melupakan taubat

2)Tidak memadai dengan apa yang ada

3)Malas mengerjakan ibadat.

Mengingati mati itu menyebabkan terkejutnya hati menuntut (persediaan) keluar dari negeri yang fana dan bersiap-siap pada tiap-tiap waktu untuk pergi ke negeri yang baqa’.Menurut para ulama,manusia di dalam dunia ini tidak lari daripada dua keadaan samada senang atau susah.Maka dengan mengingati mati jadi ringan bagi mereka tiap-tiap daripada dua keadaan itu sehingga sabar ketika ditimpa kesusahan dan tidak lupa daratan ketika mendapat kesenangan.Menurut para ulama dengan mengingati mati, akan menyedikitkan cita-cita dan mendorong kepada membuat persediaan untuk mati kerana mati itu tiada baginya waktu yang maklum,penyakit yang maklum dan tempat yang maklum.Kerana itu membuat persiapan bagi mati adalah amalan yang utama dan orang yang melakukankannya itulah orang yang berakal dan kesudahannya mendapat kepujian.

Zaid Al Raqasyi rhm pernah berkata kepada dirinya sendiri “Sayang sekali engkau wahai nafsu!Siapakah nanti akan bersembahyang menggantikan engkau selepas mati?Dan siapakah yang akan berpuasa untuk mu?…”Kepada orang ramai dia berkata “Wahai manusia!Tidakkah kalian menangis dan menyimpan bekal untuk saki-baki umur kalian?Sesungguhnya sesiapa yang mati itu adalah janjinya,dan kubur itu adalah rumahnya dan tanah itu adalah hamparannya dan ulat itu temannya dan takut dengan terkejut yang sangat besar,bagaiman dia dapat tidur dengan aman?” Lalu ia pun menangis sehingga pengsan!

Adalah Sufian Al Tsauri ketika ia mengingati mati dia tidak akan mengajar selama beberapa hari,tidak makan dan tidak minum.Ketika ditanyakan ia berkata “Aku tidak tahu”

Adalah Ali ibnu al Thufail ibnu ‘Iyadh ketika mengingati mati seakan bercerai-cerai segala sendi-sendinya.Dan adalah Yusuf ibnu Asbath rhm apabila mengiringi jenazah seakan-akan hampir mati sehingga terpaksa diusung ke rumahnya.Umar bin Abdul Aziz suatu hari bermuzakarah dengan para ulama tentang mati ,hal ehwal hari kiamat dan kengerian hisab dan melintasi titian sirat.Semuanya menangis sampaikan salah seorang mereka ada yang meninggal dunia!

Demi Allah!Sesungguhnya bagi mati itu ada mabuknya.Minuman yang sangat pahit.Sangat sukar ditelan.Sangat memukul bagi hati.Tangisan bagi mata.Menceraikan segala jamaah.Melenyapkan segala kelazatan.Dan memutuskan segala cita-cita.Fikirkanlah pada hari matimu dan kamu berpindah daripada rumah dan mahligaimu keluar dari keluasan dunia ini kepada kesempitan kubur.Tatkala itu teman-temanmu akan mengkhianati kamu.Saudara mara dan mereka yang mengasihi akan melupai kamu.Pada ketika itu kamu akan dipindahkan dari dari hamparanmu yang indah-indah dan dari selimut kamu yang halus dan dihantarkan jasadmu di atas tanah yang keras.Kemudian mereka yang menghantarkan jenazahmu itu akan kembali ke rumah masing-masing makan,minum,tertawa dan mereka melakukan segala urusan mereka seolah-olah tidak kenal lagi kepadamu!

Seorang ahli zuhud pernah berkata “Wahai orang yang mengumpulkan harta!Wahai orang yang membina bangunan yang tinggi-tinggi!Tiadalah hartamu itu melainkan kafanmu.Yang lainnya itu akan hilang darimu.Dan kampungmu itu akan binasa.Adakah sekeliannya itu dapat menebus dirimu dari huru-hara?Tidak sekali-kali.Bahkan engkau tinggalkan sekeliannya itu untuk orang yang tidak memujimu dan kamu mendahulukan dosamu untuk mereka yang tidak menerima uzurmu” Kata yang lain “Lihatlah kepada orang yang memilikki kekayaan dunia sekeliannya adakah pergi bersamanya selain daripada kapas dan kain kafannya?”

Diriwayatkan oleh Tirmizi daripada Syaddad bin Aus RasuluLlah sallaLlahu alaihi wasallam bersabda “Orang yang cerdik itu ialah orang yang menghinakan dirinya dan beramal untuk persediaan selepas mati dan orang yang lenah itu ialah orang yang mengikut hawa nafsunya kemudian dia berangan-angan atas Allah”Diriwayatkan oleh Abu Nuaim daripada Abu Hurairah katanya datang seorang lelaki menghadap RasuluLlah lalu berkata “Wahai RasuluLlah!Mengapakah aku dapati diriku tidak mencintai mati?” Lalu RasuluLlah sallaLlah alaihi wasallam bersabda “Adakah engkau memilikki harta?” Dia menjawab “Bahkan” Lalu RasuluLlah sallaLlahu alaihi wasallam bersabda “Dahulukanlah hartamu.Sesungguhnya hati seseorang itu adalah bersama hartanya.Jika ia mendahulukan hartanya hatinya akan cinta untuk mengikuti hartanya.Jika hartanya disimpan hatinya cinta pula untuk tinggal bersamanya”

Makruh hukumnya seseorang bercita-cita agar cepat mati dan berdoa supaya lekas mati dengan sebab bala yang menimpa harta , diri , anak dan isteri kerana termasuk di dalam larangan RasuluLlah sallaLlahu alaihi wasallam.Diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Anas radhiaLlahu anhu RasuluLlah sallaLlahu alaihi wasallam bersabda “Janganlah seseorang itu mencita-citakan kematian dengan sebab sesuatu kemudharatan yang turun atas dirinya.Sekiranya tidak dapat tiada seseorang itu mencitakan kematian hendaklah dia berdoa :Wahai Tuhanku hidupkanlah aku jika hidup itu baik bagiku dan matikanlah aku jika mati itu baik bagiku”Di dalam hadis yang lain Imam Muslim meriwayatkan daripada Anas RasuluLlah sallaLahu alaihi wasallam bersabda “Janganlah seseorang itu mencita-citakan kematian.Kalau dia seorang yang baik mudah-mudahan akan bertambah kebaikannya dan jika dia seorang yang jahat mudah-mudahan dia sempat bertobat dan meninggalkan dosanya ia mati”

Para ulama radhiaLlahu anhum mengatakan Allah Taala telah menjadikan kematian itu salah satu daripada sebesar-besar bala dan Allah sendiri telah menamakannya musibah di dalam Al Quran yaitu firman Allah:

……فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ ۚ….

Ertinya: ….lalu kamu ditimpa musibah maut……(Al-Maidah 5:106)

Ini ialah kerana kematian itu menukarkan seseorang itu daripada suatu keadaan kepada suatu keadaan dan daripada satu negeri (dunia) kepada satu negeri (akhirat).Inilah musibah yang sangat besar.Lebih-lebih lagi manusia lalai daripadanya dan sedikit daripada mereka yang memikirkan tentangnya dan tidak beramal untuk menghadapinya.Para ulama telah ijmak bahawasanya mati itu adalah pengajaran bagi orang yang mengambil pengajaran dan fikir bagi orang yang mahu berfikir.Tersebut di dalam sebuah hadis “Kalaulah binatang itu mengetahui mengenai kematian seperti yang diketahui oleh manusia,nescaya kamu sekelian tidak akan dapat memakan seekor pun binatang yang gemuk” Diriwayatkan oleh Al Maruzi daripada Qasim Maula Muawiah sesungguhnya Saad bin Abi Waqash pernah mencita-citakan kematian lalu RasuluLlah sallaLlahu alaihi wasallam bersabda “Janganlah engkau mencita-citakan kematian.Jika engkau ditakdirkan menjadi ahli syurga maka panjang umur itu lebih baik bagimu.Tetapi jika engkau ditakdirkan menjadi ahli neraka maka apakah yang menyebabkan engkau hendak bersegera kepadanya?” Imam Tirmizi meriwayatkan adalah ketika mati salah seorang anak nabi Adam baginda telah berkata kepada Hawa “Wahi Hawa sesungguhnya telah mati anakmu” Sahut Hawa “Apakah mati itu?” Lalu Adam menjawab “Yaitu jadilah seseorang itu tidak makan, tidak minum , dan tidak berdiri tidak duduk” Lalu Hawa pun berteriak pada ketika itu juga.Lalu Adam berkata “Berteriaklah kamu dan segala anakmu yang perempuan.Adapun aku dan segala anakku yang lelaki berlepas diri daripadanya”

Adalah diceritakan Malakul Maut alaihissalam datang kepada Nabi Ibrahim alahissalam ketika baginda wafat untuk mengambil nyawa baginda.Nabi Ibrahim bersabda kepada Malaikat Maut itu “Adakah kekasih mengambil roh kekasihnya?” Kemudian naiklah Malaikat Maut itu kepada Tuhan lalu Tuhan berfirman “Adakah engkau lihat kekasih benci untuk bertemu kekasihnya?” Lalu kembali Malaikat Maut itu kepada Nabi Ibrahim dan baginda bersabda “Ambillah rohku sekarang”

Kadang-kadang harus seseorang itu bercita-cita untuk mati dan berdoa bagi yang demikian itu jika ditakuti daripada terkena fitnah (kejahatan) atas agamanya.Imam Malik meriwayatkan hadis daripada Abu Hurairah Nabi sallaLlahu alaihi wasallam bersabda “Tidak berlaku kiamat itu sehingga seorang lelaki melalui kubur seorang lelaki kemudian ia berkata:Alangkah baiknya jika aku berada di tempatnya.Imam Malik meriwayatkan daripada Bazzar daripada Tsauban RasuluLlah sallaLlahu alaihi wasallam bersabda di dalam doa baginda:

أللهم إني أسئلك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وإذا أردت بالناس

فتنة فاقبضني إليك غير مفتون

Ertinya:Ya Allah!Daku pohonkan kepadaMu akan perbuatan-perbuatan yang baik , meninggalkan segala kemungkaran ,mencintai fakir miskin dan apabila Engkau menghendakki fitnah atas manusia maka ambillah rohku kepadaMu dalam keadaan yang tidak terkena fitnah.

Abu Nuaim meriwayatkan daripada Ibnu Mas’ud Nabi sallaLlahu alaihi wasallam bersabda “Tidak akan keluar dajjal itu sehinggalah seseorang mukmin itu mencintai keluar rohnya daripada jasadnya melebihi segala yang lain” Abu Zarr radhiaLlahu anhu berkata “Akan datang satu zaman atas manusia bahawa seorang lelaki melalui jenazah lalu dia berkata :Alangkah baiknya kalau akulah yang berada di tempatnya” Ibnu Isa Al Ghifari ketika melihat satu kaum yang lari daripada wabak taun dia pun berkata “Wahai taun! Ambillah nyawaku” Kata-kata itu diulang-ulang sebanyak tiga kali.Katanya kepada orang yang mengikutinya “Adakah engkau mengetahui sabda RasuluLlah sallaLlahu alaihi wasallam:Segerakanlah olehmu akan kematian itu jika engkau telah melihat enam perkara.Yang pertama apabila raja-raja terdiri daripada orang-orang bodoh.Kedua, apabila banyak orang mengambil cukai.Ketiga,apabila ada orang yang menjual hukum.Keempat,apabila manusia meringan-ringankan darah.Kelima,apabila ramai orang memutuskan silaturrahim.Keenam, Al Quran dijadikan serunai dibaca seolah-olah nyanyian sedangkan para fuqahanya sangat sedikit”

Kata Ibnu Saad, adalah Khalid bin Ma’dan berkata “Tiada seekor binatang pun samada di darat atau di laut aku sukai untuk dijadikan penebusku daripada mati.Dan kalaulah mati itu ada tanda tempat untuk dituju nescaya tidak seorang pun yang dapat mendahuluiku kepadanya melainkan seseorang yang benar-benar kuat.” Kemudian katanya “Kalaulah mati itu ada tempatnya yang ditentukan pastilah aku orang yang pertama yang sampai kepadanya”

Adalah diceritakan seorang lelaki telah mati dalam keadaan yang baik lalu berkatalah Abu Darda radhiaLlahu anhu “Kesenanganlah bagimu.Alangkah baiknya kalau aku menggantikan tempatmu” Ibu kepada si mati berkata “Mengapakah kamu berkata begitu?” Lalu dijawabnya “Wahai orang yang kurang berfikir!Sseorang itu berpagi-pagi di dalam keadaan beriman dan berpetang-petang di dalam keadaan munafik.Ditanggalkannya imannya di dalam keadaan dia tidak sedar.Itulah sebabnya daku lebih mencintai kematian daripada aku kekal hidup dalam keadaan sembahyang dan berpuasa”

WaLlahu a’lam bissawab-Allah jua yang terlebih mengetahui yang sebenarnya.

Sumber:Kasyful Ghummah Fi Ahwalil Mauta Fil Barzakh Wal Qiyamah oleh Syeikh Daud bin AbduLlah Al Fatani.