Tuesday, September 28, 2010

SIFAT-SIFAT RASUL

Wajib atas tiap – tiap mukallaf mengetahui sifat – sifat rasul dari hal sifat yang wajib bagi rasul , sifat yang mustahil dan sifat yang harus berserta dengan dalil – dalilnya sekali.Sifat – sifat yang wajib bagi rasul itu ada empat dan lawannya sifat yang mustahil empat dan satu sifat yang harus seperti berikut :-

1)Siddik ertinya benar.
Sifat yang pertama yang wajib bagi rasul itu ialah siddik yang bererti benar.Benar di sini bermaksud benar dari segi perkataan , perbuatan , niat dan juga sikap samada di dalam hal menyampaikan ajaran Allah atau dalam perkara – perkara lain sehingga nabi itu benar walaupun ketika bergurau.

Lawan sifat siddik itu kizbun ertinya dusta
Mustahil rasul – rasul bersifat dusta samada pada perkataan , perbuatan , niat dan juga sikap samada secara langsung mahupun tidak langsung.Wajib kita percaya bahawa rasul – rasul itu bersifat benar.

Dalil sifat siddik
Dalil naklinya firman Allah Taala
صدق الله ورسوله
Ertinya : benarlah (Apa Yang telah dijanjikan) Allah dan RasulNya".

Dalil aklinya ialah jika rasul itu tidak bersifat benar nescaya dia bersifat dengan lawannya iaitu dusta.Sekiranya rasul itu dusta nescaya dusta jugalah Allah Taala yang telah mengurniakan mukjizat kepada rasul – rasul.Sedangkan mukjizat yang dikurniakan Allah pada rasul - rasul itu adalah merupakan pengakuan dari Allah sendiri tentang benarnya rasul – rasul tersebut.Dan adalah dusta bagi Allah Taala itu mustahil kerana dusta itu sifat kekurangan.Apabila mustahil dusta bagi Allah , maka bererti mukjizat yang dikurniakan Allah kepada rasul itu benar- benar membuktikan bahawa rasul – rasul itu benar.

Mukjizat
Mukjizat dari segi bahasa bererti “yang dapat melemahkan”.Adapun erti mukjizat dari segi istilah ialah sesuatu yang menyalahi kebiasaan (luarbiasa) yang hanya dapat dilakukan oleh orang – orang yang menjadi rasul dan dapat melemahkan orang lain dari menyaingi atau memperbuat seumpamanya.Tidak dinamakan mukjizat jika sesuatu perkara yang luar biasa tersebut :-
1)Tidak menyalahi kebiasaan.Seperti kata seseorang “tanda aku ini rasul ialah aku dapat terbitkan matahari itu dari sebelah timur dan menjadikannya terbenam di sebelah barat.”Yang demikian bukan mukjizat kerana ianya perkara yang biasa berlaku.
2)Tidak dapat melemahkan orang lain.Seperti dakwaan Ghulam Ahmad Qadiani pengasas ajaran qadiani yang sesat yang mengaku menjadi nabi bahawa tanda kenabiannya ialah akan berlaku gerhana matahari pada sekian – sekian masa.Yang demikian bukan mukjizat kerana tidak melemahkan orang lain sebab berlakunya kejadian gerhana dapat diramalkan oleh sesiapa sahaja yang mengetahui ilmu falak.
3)Tidak disertai dengan pengakuan menjadi nabi.Seperti karamah yang berlaku kepada para aulia.
4)Dapat dipelajari.Misalnya seperti sihir dan permainan silap mata maka keduanya tidak dinamakan mukjizat kerana boleh dipelajari oleh sesiapa sahaja.Bahkan kedua – duanya dapat dilawan dan dibatalkan oleh sihir yang lebih kuat atau oleh orang yang mengetahui rahsianya.
Adalah perkara yang luar biasa itu terbahagi kepada tujuh :-
1)Mukjizat iaitu perkara – perkara yang luar biasa yang berlaku kepada para rasul.Contohnya peristiwa terbelahnya bulan yang berlaku kepada nabi kita Muhammad saw.
2)Karamah iaitu perkara – perkara yang luar biasa yang berlaku kepada orang – orang biasa yang dikasihi Allah sebagai memuliakan mereka.Contohnya karamah yang terjadi ke atas Siti Maryam yang didatangkan rezeki berupa buah – buahan dari syurga.
3)Maunah iaitu perkara – perkara yang luar biasa yang berlaku ke atas manusia biasa yang beriman sebagai pertolongan Allah ke atas mereka sewaktu kesulitan.Contohnya peristiwa – peristiwa ganjil yang berlaku kepada jemaah haji di tanah suci yang mendapat pertolongan sewaktu di dalam kesulitan di sana yang sering kita dengar.
4)Irhas iaitu peristiwa luar biasa yang berlaku ke atas para nabi sebelum mereka dilantik menjadi nabi.Contohnya irhas yang berlaku ke atas nabi kita Muhammad saw dipayungi awan ke mana sahaja baginda pergi sewaktu baginda kanak – kanak.
5)Sihir iaitu peristiwa luar biasa yang berlaku bagi orang – orang fasik dan jahat.Contohnya ilmu hitam , ilmu santau dan sebagainya.
6)Ihanah iaitu peristiwa luar biasa yang berlaku kepada orang – orang yang fasik dan sesat dengan tujuan untuk menghinakan mereka.Contohnya seperti yang berlaku kepada Musailamatul Kazzab yang mengaku menjadi nabi pada masa nabi masih hidup.Adalah dia mendengar bahawa nabi mempunyai mukjizat dapat menyembuhkan mata sahabat baginda yang bernama Qatadah kerana cedera terkena panah di dalam satu peperangan.Maka Musailamatul Kazzab juga cuba untuk menyembuhkan mata sahabatnya yang buta sebelah , tiba – tiba jadi buta kedua – dua belah.Yang demikian adalah sebagai penghinaan kepadanya dari Allah.
7)Istidraj iaitu peristiwa luar biasa ke atas orang – orang yang melakukan kejahatan sebagai ujian kepadanya samada dia akan terus lalai dengan kejahatannya atau sebaliknya.Contohnya Firaun yang walaupun zalim namun berusia panjang sehingga lima ratus tahun dan sentiasa sihat tidak pernah didatangi penyakit walaupun penyakit yang paling ringan serta tidak pernah membuang air kecil atau air besar.

Pembahagian mukjizat.
Adalah mukjizat itu terbahagi kepada dua iaitu :-
1)Mukjizat hissi
2)Mukjizat maknawi.
Mukjizat hissi ialah mukjizat yang dapat disaksikan melalui pancaindera yang zahir seperti terbelahnya bulan , keluar air dari celah – celah jari dan sebagainya.Mukjizat maknawi pula ialah mukjizat yang tidak dapat disaksikan melalui pancaindera yang zahir tetapi dapat dinilai menerusi zauk (perasaan hati yang halus) , akal yang celik dan minda yang waras.Mukjizat maknawi hanya satu iaitu Al Quran yang diturunkan kepada nabi kita Muhammad saw.
Contoh – contoh mukjizat rasul – rasul.
1)Tidak terbakar dimasukkan ke dalam api seperti yang berlaku ke atas nabi Ibrahim as.
2)Pisau tidak dapat memutuskan seperti yang berlaku ke atas Nabi Ismail as di dalam kisah korban.
3)Tongkat menjadi ular seperti yang berlaku kepada nabi Musa as.
4)Laut terbelah seperti yang berlaku kepada nabi Musa as.
5)Tangan mengeluarkan cahaya seperti yang berlaku juga kepada nabi Musa as.
6)Dapat memahami bahasa haiwan seperti yang berlaku kepada nabi Sulaiman as.
7)Dapat memerintah angin seperti yang berlaku kepada nabi Sulaiman as.
8)Dapat melembutkan besi seperti yang berlaku kepada nabi Daud.
9)Dapat menyembuhkan penyakit kusta , sopak , buta sejak lahir dan menghidupkan orang mati seperti yang berlaku kepada nabi Isa as.
10)Dapat memberitahu makanan yang disimpan di rumah seseorang seperti yang berlaku kepada nabi Isa as.

Contoh – contoh mukjizat nabi kita Muhammad saw
1)Pokok dapat berkata – kata dan mengucapkan salam.
2)Batu dapat berkata – kata.
3)Memahami perkataan unta dan kijang.
4)Batu – batu kecil bertasbih di tapak tangan.
5)Membelah bulan.
6)Keluar air dari celah – celah jari.
7)Makanan yang sedikit mencukupi untuk bilangan yang banyak.
8)Pergi ke Masjidil Aqsa di Palestin dari Masjidil Haram di Mekah dan seterusnya naik ke langit yang ketujuh dalam tempoh tidak sampai satu malam seperti yang berlaku di dalam peristiwa israk dan mi’raj.
9)Melihat peristiwa yang terjadi dari jarak yang jauh seperti yang berlaku di dalam peristiwa peperangan mu’tah.Nabi mengkhabarkan peperangan yang sedang berlaku itu kepada sahabat – sahabat baginda di Madinah secara ditil.
10)Mengalahkan Abu Rukanah seorang ahli gusti yang tidak pernah kalah sebanyak tiga kali dalam satu perlawanan gusti.

Mukjizat nabi Muhammad saw yang teragung.
Adalah mukjizat nabi saw yang teragung yang melebihi mukjizat – mukjizat baginda yang lain dan melebihi juga mukjizat nabi – nabi yang lain adalah Al Quran Al Karim.Keagungan Al Quran itu antara lain adalah seperti berikut :
1)Satu satunya mukjizat yang kekal sehingga hari kiamat.
2)Tidak jemu – jemu dibaca dan didengar.
3)Mengandungi berbagai – bagai ilmu duniawi dan ukhrawi.
4)Mengandungi perkhabaran yang telah berlaku dan akan berlaku dan telah terbukti benar.
5)Manusia dan jin tidak mampu mengarang kitab seumpamanya.Bahkan tidak dapat terfikir pun akan dapat mengarang kitab seumpamanya.
6)Mempunyai ayat dan langgam bahasa yang menarik dan mempesonakan.
7)Mengandungi keberkatan menyembuhkan penyakit dan mengalahkan musuh.
8)Satu satunya kitab yang mudah dihafaz dan telah pun dihafaz oleh jutaan orang.
9)Satu – satunya kitab yang terpelihara dan terbukti ketulenannya.
10)Ajaran yang terkandung di dalamnya sesuai untuk semua manusia untuk semua zaman.
11)Dengan membacanya dapat mengasah minda , menajamkan akal , membuang balgham (lendir) dari dalam badan serta menambah kesihatan dan kecantikan.
12)Umat yang mengamalkan ajaran Al Quran tidak akan dikuasai musuh.
13)Isinya lengkap dan syumul.
14)Dan lain – lain.

Saturday, September 18, 2010

BERIMAN KEPADA NABI DAN RASUL

Erti nabi dan rasul
Dari segi bahasa nabi bererti pembawa berita.Adapun dari segi istilah , nabi bererti lelaki yang dipilih oleh Allah untuk diberikan wahyu kepada dirinya sahaja dan tidak diperintah bagi disampaikan kepada orang lain.Rasul pula dari segi bahasa bererti utusan.Adapun dari segi istilah iaitu lelaki yang dipilih oleh Allah untuk diberikan wahyu bagi dirinya dan wajib atasnya menyampaikan kepada orang lain.Adalah tiap – tiap rasul itu nabi tetapi tidak semestinya tiap – tiap nabi itu rasul.

Ciri – ciri nabi dan rasul
1)Lelaki
2)Paling sempurna akalnya
3)Paling sempurna akhlaknya
4)Paling sempurna kejadiannya
5)Baik budi pekerti

Hukum beriman dengan nabi dan rasul
Hukum beriman dengan nabi dan rasul itu wajib dan menjadi kafir sesiapa yang mengingkarinya kerana ia termasuk di dalam rukun iman yang enam.Firman Allah Taala
ءامن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل ءامن بالله وملائكته وكتبه ورسله
Ertinya : Rasulullah telah beriman kepada apa Yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, dan juga orang-orang Yang beriman; semuanya beriman kepada Allah, dan Malaikat-malaikatNya, dan Kitab-kitabNya, dan Rasul-rasulNya. (Mereka berkata): "Kami tidak membezakan antara seorang Dengan Yang lain Rasul-rasulnya".
Ayat di atas datang dalam bentuk khabar yang membawa maksud wajib beriman dengan rasul kerana Allah tidak mensifatkan orang yang beriman itu melainkan orang yang beriman dengan rasul – rasul.
Di dalam hadis Jibril rasulullah saw menerangkan salah satu daripada rukun iman itu ialah
أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله
Ertinya :Bahawa kamu beriman dengan Allah , para malaikatNya , kitab – kitabNya dan rasul – rasulNya….

Hikmah diutuskan rasul
Mengutuskan rasul – rasul itu tidak wajib bagi Allah namun Allah dengan kasih sayangnya kepada makhluk mengutuskan rasul – rasul untuk mengingatkan umat manusia terhadap perintah – perintah Allah dan memimpin mereka ke arah keselamatan di dunia dan di akhirat.Di samping itu juga supaya manusia tidak dapat berdalih lagi di akhirat kelak bahawa mereka tidak diutuskan rasul.Firman Allah swt
رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس حجة على الله بعد الرسل
Ertinya : Rasul-rasul (yang Kami telah utuskan itu semuanya) pembawa khabar gembira (kepada orang-orang Yang beriman), dan pembawa amaran (kepada orang-orang Yang kafir dan Yang berbuat maksiat), supaya tidak ada bagi manusia sesuatu hujah (atau sebarang alasan untuk berdalih pada hari kiamat kelak) terhadap Allah sesudah mengutuskan Rasul-rasul itu

Bilangan nabi dan rasul
Tidak ada ketentuan yang pasti tentang bilangan nabi dan rasul.Tetapi kaul yang paling hampir menyebutkan bahawa bilangan nabi itu berjumlah seratus dua puluh empat ribu orang dan tiga ratus tiga belas orang daripadanya dipilih menjadi rasul.Adapun yang wajib diketahui nama – namanya secara tafsil hanyalah dua puluh lima orang kerana dua puluh lima orang tersebut telah disebutkan oleh Allah di dalam Al Quran yang mana tidak ada khilaf di kalangan ulama tentang kenabian dan kerasulan mereka.

Nama rasul yang dua puluh lima.
Berikut adalah nama – nama rasul yang dua puluh lima alaihimussolatu wassalam:-
(1)Adam (2)Idris (3) Nuh (4)Hud (5)Saleh (7)Ibrahim (8)Luth (9)Ishak (10)Ismail (11)Ya’akub (12)Yusuf (13)Syuaib (14)Musa (15)Harun (16)Ilyas (17)Ilyasa (19)Zulkifli (20)Daud (21)Sulaiman (22)Yunus (23)Yahya (24)Isa (25)Muhammad saw .
Daripada dua puluh lima yang tersebut lima orang daripadanya merupakan nabi yang berpangkat ulul azmi.Mereka ialah :-
1)Nuh as
2)Ibrahim as
3)Musa as
4)Isa as
5)Muhammad saw
Ulul azmi ertinya nabi – nabi yang mempuyai keazaman dan ketabahan yang kuat di dalam menanggung tugas menegakkan agama Allah dan semasa menjalankan tugas tersebut mereka banyak disakiti oleh kaum masing – masing. Wajib atas tiap – tiap mukallaf menghafaz nama – nama rasul yang dua puluh lima yang tersebut dengan sekira – kira jika ditunjukkan nama – nama mereka kepadanya nescaya dia dapat mempastikan bahawa nama tersebut rasul atau tidak.

Nabi Muhammad saw
Wajib atas tiap – tiap mukallaf mengkhususkan pengetahuannya tentang nabi Muhammad saw sebagai nabi yang terakhir dan nabi umat ini yang mana kita adalah umatnya seperti mana berikut :-
1)Nama baginda :Muhammad bin Abdullah bin Abdul Mutallib bin Hasyim bin Abdu Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka’ab bin Luay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Annadhar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma’ad bin Adnan.Telah ijmak sekelian ahli – ahli tarikh dan riwayat bahawa Adnan yang tersebut bersambung nasabnya kepada nabi Ismail anak kepada nabi Ibrahim alaihimassalam dengan tidak ada syak.
2)Tarikh diputerakan :Pada hari Isnin 12 hari bulan Rabi’ul Awal tahun gajah bersamaan dengan 20 April 571 Masihi.
3)Keadaan ketika dilahirkan :
i)Di dalam keadaan yatim kerana bapanya telah wafat ketika baginda berusia dua bulan di dalam kandungan bondanya.
ii)Baginda dilahirkan di dalam keadaan kepalanya memandang ke langit dan di dalam keadaan suci bersih dan sudah berkhatan.
4)Para pengasuh :
i)Selepas dilahirkan baginda disusukan oleh Thuwaibah Al Aslamiah selama tiga hari.
ii)Kemudian disusukan dan diasuh oleh Halimah Assa’diah sehingga berusia enam tahun.
iii)Selepas itu dikembalikan ke pangkuan bondanya Aminah selama dua tahun sebelum bondanya wafat.
iv)Kemudian baginda dipelihara pula oleh nindanya Abdul Mutallib sehingga berusia sepuluh tahun.
v)Kemudian dipelihara pula oleh bapa saudaranya Abu Talib sehingga dewasa.
5)Pekerjaan baginda :Semasa kecil baginda bekerja mengambil upah menggembala kambing.Ketika dewasa baginda menjalankan perniagaan Siti Khadijah.Adapun selepas dilantik menjadi rasul semua pekerjaan tersebut ditinggalkan kerana baginda menumpukan usaha kepada kerja – kerja dakwah.
6)Keluarga baginda :Baginda telah berkahwin dengan isteri yang pertama Siti Khadijah ketika berusia dua puluh lima tahun dan mendapat enam cahaya mata dua putera dan tiga puteri.Putera dan puteri baginda dengan Siti Khadijah adalah seperti berikut :-
i)Tahir
ii)Taib
iii)Zainab
iv)Ruqayyah
v)Ummu Kalthum
vi)Fatimah
Selepas kewafatan Khadijah baginda berkahwin lagi dengan beberapa orang wanita seperti berikut iaitu Aisyah , Hafsah , Sa’udah ,
7)Tempoh menjadi nabi :Baginda dilantik menjadi rasul ketika berusia empat puluh tahun dan sejak itu telah berdakwah menyampaikan seruan Islam selama dua puluh tiga tahun iaitu tiga belas tahun di Mekah dan sepuluh tahun di Madinah.
8)Kewafatan :Baginda wafat di dalam usia kira – kira enam puluh tiga tahun dan dimakamkan di dalam rumah Siti Aisyah di dalam masjid nabawi di Madinah Al Munawwarah.Salam dan salawat atas baginda dari Allah dengan salam dan salawat yang berkekalan selama – selamanya.
9)Fizikal nabi Muhammad :Baginda tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah.Rambut baginda lebat dan ikal.Dahinya luas.Kening baginda dikatakan hampir bertemu hujungnya.Wajah baginda putih kemerahan dan tampak berseri-seri.Baginda adalah seorang yang cantik dilihat dari jauh dan manis dilihat secara dekat.Dada baginda bidang dan ditumbuhi bulu-bulu halus.Gigi baginda putih dan rapi.Janggutnya lebat dan kemas.Baginda selalu memendekkan misai dan memanjangkan janggut.
10)Akhlak baginda :Baginda adalah seorang yang terkenal jujur,bercakap benar dan menyempurnakan janji.Apabila berbicara baginda akan berbicara perlahan-lahan supaya orang dapat mengerti apa yang dibicarakan.Bicaranya ringkas tetapi padat dan bernas.Baginda tidak meninggikan suara samada di pasar mahupun di jalan-jalan.Apabila baginda tertawa baginda tidak pernah mengeluarkan suara.Sekiranya baginda sangat gembira baginda hanya tersenyum sehingga menampakkan gerahamnya.Apabila baginda berjalan ,jalannya tenang tetapi berwibawa.Baginda sentiasa dahulu mengucapkan salam apabila bertemu.Apabila baginda menegur sesuatu kesilapan baginda akan menegur secara umum sahaja.Baginda adalah seorang yang sangat sabar,berani dan mengasihi orang lain.Apabila baginda berbicara di dalam kumpulan sahabat-sahabatnya setiap dari sahabatnya masing-masing merasakan dialah yang paling dekat dengan baginda.Baginda sesekali bergurau dengan sahabat dan keluarga tetapi gurauan baginda adalah sederhana dan tidak pernah ada dusta di dalamnya.Baginda orang yang paling baik terhadap keluarga.Apabila ke pasar baginda menggendong sendiri barangan yagn dibeli.Baginda selalu membantu isterinya di rumah.Menampal pakaian sendiri dan menjahit kasut yang rosak.Baginda tidak pernah mengkritik makanan yang dihidangkan.Jikalau baginda suka dimakannya dan jika baginda tidak suka ditinggalkannya.Baginda akan memenuhi undangan walau dari siapa pun walaupun makanan yang dihidangkan Cuma kaki kambing.Baginda tidak pernah marah di dalam sesuatu perkara keduniaan.Baginda hanya marah apabila hak-hak Tuhan dan agama dicabuli dan apabila baginda marah tidak seorang pun yang kuasa menatap wajah baginda bahkan tidak seorang pun kuasa untuk berdiri.Sungguhpun begitu baginda adalah seorang yang sangat pemalu lebih pemalu dari gadis yang dipingit.Apabila baginda bercakap di dalam majlis dengan seseorang baginda tidak pernah bangun lebih dahulu sehingga orang yang diajak berbicara itu terlebih dahulu bangun untuk meninggalkan majlis.Apabila berjabat tangan baginda tidak akan melepaskan tangannya sehinggalah orang yang dijabat tangannya itu terlebih dahulu melepaskan tangannya.Apabila baginda berjalan baginda seolah-olah turun dari tempat yang tinggi kerana kepalanya ditundukkan ke bumi.Dan jika baginda ditegur oleh seseorang ketika sedang berjalan baginda akan berhadapan ke arah orang yang ditegur itu dengan keseluruhan badan baginda sebagai tanda hormat ke atas orang tersebut.Baginda tidak suka dihormati dan dibesarkan bahkan baginda melarang sahabatnya memuliakannya melebihi dari nabi-nabi yang lain.Sesungguhnya akhlak baginda yang mulia sangat panjang untuk dibicarakan dan tidak memadai melainkan dengan memakan masa dan kertas yang berhalaman-halaman.