Wednesday, May 12, 2010

HURAIAN SIFAT IRADAT

Iradat ertinya berkehendak Allah Taala iaitu satu sifat yang wajib bagi Allah yang dengannya Dia menentukan segala mumkin yang akan dijadikan.

Lawan iradat itu karahah ertinya terpaksa.
Karahah ertinya terpaksa dengan ertikata Allah Taala menjadikan alam ini bukan dengan kehendakNya.Termasuk di dalam erti menjadikan alam ini bukan dengan kehendaknya itu empat perkara iaitu :-
i)Zuhul ertinya lalai iaitu Allah menjadikan alam ini di dalam keadaan lalai.Mustahil Allah menjadikan alam ini di dalam keadaan lalai wajib kita percaya Allah menjadikan alam ini dengan kehendakNya.
ii)Ghaflah ertinya lupa iaitu Allah menjadikan alam ini di dalam keadaan lupa.Mustahil Allah menjadikan alam dalam keadaan lupa wajib kita percaya Allah menjadikan alam dengan kehendakNya
iii)Ta’lil iaitu sebab - musabab.Iaitu Allah menjadikan sebahagian alam ini dengan memakai asbab.Contohnya tercampak batu dari tangan yang melontar.Maka perbuatan melontar itu dinamakan ‘mubasyarah’ sementara tercampaknya batu itu dinamakan ‘tawallud’ iaitu yang terhasil dari sebab perbuatan mubasyarah.Maka wajib kita percaya bahawa perbuatan mubasyarah itu dijadikan oleh Allah dengan kehendakNya dan tawallud pun dijadikan oleh Allah dengan kehendakNya dan sesekali tidak dapat dikatakan mubasyarah itu menjadi ta’lil (sebab yang melazimkan) akan tawallud.Adapun yang kita pandang tercampaknya batu dari tangan yang melontar oleh sebab perbuatan melontar itu hanyalah semata – mata zahir hukum adat sahaja dan bukannya hakikat kerana pada hakikatnya Allah menjadikan sesuatu tidak dengan ta’lil.
iv)Tabiat iaitu kebiasaan.Iaitu Allah menjadikan sebahagian alam ini dengan asbab tabiat setengah makhluknya.Contohnya tabiat api itu menghanguskan.Maka wajib kita percaya bahawa Allahlah yang menjadikan api dengan kehendaknya dan Allah jugalah yang menjadikan hangus pun dengan kehendaknya bukan dengan sebab api.Hanya sanya tabiat api yang menghanguskan itu juga hanyalah sebab yang diadatkan oleh Allah iaitu apabila ada api maka diadatkan oleh Allah ada hangus tetapi bukan api itu yang menghanguskan pada hakikatnya.
Keempat – empat perkara tersebut wajib dinafikan daripada Allah iaitu Allah menjadikan sesuatu itu tidak dengan zuhul , tidak dengan ghaflah , tidak dengan ta’lil perbuatan makhluk dan tidak dengan tabiat sesetengah makhluknya.Tetapi semuanya berlaku hanya dengan kehendakNya semata – mata.

Dalil iradat
Dalil naklinya firman Allah Taala
ﺇﻦ ﺭﺑﻚ ﻴﺧﻠﻖ ﻤﺎ ﻴﺷﺍﺀﻮﻴﺧﺗﺎﺭ
Ertinya : Dan Tuhanmu menciptakan apa Yang dirancangkan berlakunya, dan Dia lah juga Yang memilih
Dalil aklinya sekiranya Allah menjadikan alam ini kesemua atau sebahagiannya bukan dengan kehendaknya samada kerana terpaksa atau zuhul atau ghaflah atau ta’lil atau tabiat nescaya Allah itu lemah dan jika Allah itu lemah nescaya Dia tidak dapat menjadikan alam ini sedangkan alam ini telah ada.Oleh itu wajiblah Allah bersifat berkehendak dan mustahil baginya bersifat karahiah yakni terpaksa atau yang semakna dengannya.

No comments:

Post a Comment