Thursday, April 7, 2011

MENGENAL SIFAT – SIFAT ALLAH

Pengertian sifat dan zatZat adalah suatu perkara yang dikenali melalui sifat.Sifat pula ialah hal keadaan sesuatu zat.Sebagai contoh kapur tulis adalah zat.Sementara putih , bulat dan panjang adalah sifat – sifatnya.Sangat tidak jauh jika kita katakan bahawa sifat – sifat sesuatu zat itu mendifinisikan zatnya.Oleh itu mengetahui sifat adalah penting bagi mengenali zat sesuatu.


Sifat – sifat Allah


Bagi mencapai maksud mengenal Allah maka perlulah seseorang mengetahui sifat – sifatnya.Sebagaimana yang telah diketahui adalah sifat – sifat Allah itu tidak terhingga banyaknya tetapi yang wajib diketahui secara tafsil satu persatu ialah dua puluh sifat yang wajib , dua puluh sifat yang mustahil dan satu sifat yang harus.Jika dipersoalkan mengapakah sifat – sifat Allah yang wajib diketahui itu dua puluh sahaja?Mengapa tidak dua puluh satu misalnya atau dua puluh lima atau lain – lain.Maka jawabnya ialah kerana memadailah dengan dua puluh itu kita dapat membezakan antara Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar – benarnya iaitu Allah dengan tuhan – tuhan lain yang tidak layak disembah hanya dipertuhankan oleh orang – orang yang jahil yang mengikut hawa nafsu.Sebagai misalan katakanlah kita hendak membezakan kapur tulis dengan benda – benda lain.Walaupun kapur tulis itu mempunyai beberapa sifat namun , jika kita tersalah di dalam memilih sebahagian daripada sifat kapur itu untuk diterangkan maka mungkin akan menimbulkan kekeliruan.Misalnya jika kita katakan kapur itu ialah sesuatu yang berwarna putih.Yang demikian adalah tidak memadai sebab banyak juga benda lain yang berwarna putih.Atau kita kata ianya sesuatu yang bersifat bulat dan panjang.Juga tidak memadai kerana banyak juga benda lain yang bersifat bulat dan panjang.Tetapi jika kita katakan ianya sesuatu yang digunakan untuk menulis di papan hitam maka dengan sendirinya orang ramai dapat mengetahui bahawa yang dimaksudkan adalah kapur tulis tanpa menerangkan sifat – sifatnya yang lain.Maka cukup dengan satu sifat sahaja seseorang itu sudah dapat membezakan antara kapur tulis dengan benda – benda lain.Demikianlah sifat – sifat Tuhan itu banyak seperti penyayang , pengasih dan sebagainya.Namun jika kita menerangkan bahawa Tuhan yang berhak disembah iaitu Allah bersifat umpama penyayang misalnya , maka masih boleh berlaku kekeliruan walaupun sifat penyayang itu memang sifat Allah sebab orang Keristian pun percaya bahawa tuhan yang mereka percayai itu bersifat penyayang.Orang Budha dan Hindu juga percaya tuhan yang mereka sembah bersifat penyayang.Jadi apakah sifat Tuhan yang benar – benar membezakan antara Allah Tuhan Yang Layak Disembah dengan tuhan – tuhan yang lain yang sebenarnya bukan tuhan?Maka dengan sebab itulah akhirnya di dalam banyak – banyak sifat Allah itu para ulama akhirnya memilih dua puluh sifat Allah untuk dihuraikan dan diwajibkan ke atas tiap – tiap orang awam mempelajarinya secara terperinci kerana memadailah dengan dua puluh sifat itu seseorang dapat membezakan antara Allah sebagai ilah (Tuhan yang layak disembah) dengan tuhan – tuhan lain yang sebenarnya bukan tuhan.Sifat – sifat tersebut seperti wujud , kidam , baqa’, mukhalafatuhu taala lil hawadith dan seterusnya hingga akhir dua puluh sifat.Akan tetapi sifat – sifat Allah yang selain dua puluh itu juga tidak dilupakan bahkan wajib diimani oleh tiap – tiap orang Islam sekurang – kurangnya dengan secara ijmal (ringkas).Jadi bukanlah bermakna dengan mempelajari sifat dua puluh itu kita hanya mempercayai bahawa Allah itu hanya mempunyai dua puluh sifat sahaja bahkan kerana memadailah dengan dua puluh sifat itu kita dapat membezakan Allah sebagai Zat Yang Layak Disembah dengan tuhan – tuhan yang palsu lagi batil seperti yang dipercayai oleh orang – orang bukan Islam.

Monday, April 4, 2011

MAKRIFATULLAH

Perkataan makrifat ertinya mengenal dan apabila disebut makrifatullah ertinya ialah mengenal Allah.Asal makrifat itu ialah dapat membezakan sesuatu dengan sesuatu dan di dalam konteks ilmu tauhid , dapat membezakan antara Allah dan makhluk.Makrifat atau mengenal Allah itu hukumnya wajib atas tiap – tiap mukallaf samada lelaki atau perempuan sebagai wajib fardu ain sekira – kira dapat melepaskan dirinya daripada syak kepada yakin dan daripada jahil kepada ilmu.Firman Allah Taala ﻔﺎﻋﻟﻡﺃﻨﻪﻻﺇﻟﻪﺇﻻﺍﷲ Ertinya : Oleh itu, maka Tetapkanlah pengetahuanmu dan keyakinanmu (Wahai Muhammad) Bahawa Sesungguhnya tiada Tuhan Yang berhak disembah melainkan Allah. Dapat diistimbat hukum dari ayat di atas tentang kewajiban makrifat kerana perkataan ‘fa’lam’ di dalam ayat di atas menggunakan sighah fiil amar yang mana tiap – tiap lafaz amar di dalam Al Quran dan hadis zahirnya menunjukkan wajib. Perkara – perkara yang wajib dikenal tentang Allah itu ada tiga perkara :-1)Mengenal nama – nama Allah.
2)Mengenal sifat – sifat Allah.
3)Mengenal af’al (perbuatan) Allah.
Adalah nama – nama Allah dan sifat – sifatNya itu tersangat banyak yang mana tidak dapat dihinggakan banyaknya dan tidak seorang pun yang mengetahuinya melainkan Allah sahaja.Oleh itu para ulama membahagikan makrifat itu kepada dua peringkat iaitu:-
1)Mengenal secara ijmal. Ertinya mengenal secara umum dengan cara merangkumi iaitu dengan mengiktikadkan bahawa Allah itu Zat Yang Wajib Disembah yang bersifat dengan sifat – sifat kamalat (kesempurnaan) yang tidak terhingga banyaknya dan Maha Suci Ia daripada sekelian sifat – sifat kekurangan yang tidak layak dengan ketuhananNya dan Dia mempunyai nama – nama yang elok yang tidak diketahui banyaknya melainkan Dia.
2)Mengenal secara tafsil. Ertinya mengenal dengan huraian satu persatu dua puluh sifat yang wajib bagi Allah , lawannya dua puluh sifat yang mustahil dan satu sifat yang harus dengan dihuraikan bagi tiap – tiap satu sifat itu dari hal pengertiannya , pembahagiannya serta dalilnya samada dalil akli atau nakli.Begitu juga wajib seseorang itu mengenal dan mengetahui nama – nama Allah yang sembilan puluh sembilan (asma ul husna) secara tafsil kerana nama - nama Allah yang sembilan puluh sembilan itu terdapat di dalam Al Quran dan hadis. Kedua – dua peringkat makrifat di atas wajib atas tiap – tiap mukallaf. Bagi makrifat pula mempunyai tiga syarat iaitu :-
1)Iktikad yang jazam. Ertinya wajib seseorang itu mengenal Allah dengan keyakinan yang teguh dan iktikad yang mantap tanpa syak , zan , dan waham.Syak itu ertinya keadaan hati yang berada di dalam keadaan antara yakin dengan tidak yang bersamaan padanya antara percaya dengan tidak percaya.Zan pula bererti keadaan hati yang berat kepada yakin tetapi ada sedikit ketidakyakinan.Waham pula bererti keadaan hati yang berat kepada tidak yakin tetapi ada sedikit keyakinan.Ketiga – tiganya tertolak dan menafikan makrifat bahkan menafikan iman.
2)Muafakat dengan yang sebenar. Ertinya sesuatu makrifat dan kepercayaan itu mestilah kepercayaan yang diredai Allah yang diajar oleh nabi dan diiktikadkan oleh para sahabat dan salafussoleh.Kepercayaan yang tidak diredai Allah , menyalahi ajaran nabi dan bertentangan dengan kepercayaan salfussoleh tidak dinamakan makrifat.
3)Dengan dalil. Ertinya sesuatu kepercayaan itu hendaklah disertai dalil yakni bukti – bukti yang berupa dalil nakli dan juga akli.Sesuatu kepercayaan yang tidak disertai bukti dan dalil tidak dinamakan makrifat tetapi dinamakan taklid. Taklid
Taklid ertinya menuruti kepercayaan orang lain seperti guru atau ibu bapa tanpa memeriksa dalil dan bukti.Taklid terbahagi kepada dua iaitu :-
1)Taklid yang jazam. Ertinya taklid yang sangat teguh sehingga kepercayaan dan keyakinannya tidak berubah selama – lamanya walupun orang yang diikutinya berubah pendirian.
2)Taklid yang ghairu jazam. Taklid yang tidak teguh dan sentiasa di dalam keraguan dan berubah – ubah pendirian dan dapat berubah juga apabila orang yang diikutinya itu telah berubah pendirian. Menurut pendapat yang kuat dari kalangan ulama , hukum iman orang yang bertaklid itu , sekiranya taklidnya jazam , maka imannya adalah sah.Hanya sanya ia berdosa kerana meninggalkan kewajiban belajar.Namun ia berada di dalam keadaan bahaya bergantung kepada orang yang diikutinya.Sekiranya benar orang yang diikutinya maka selamatlah ia dan sekiranya tidak maka binasalah ia bersama dengan orang yang diikutnya.Wal iyazubillah. Sekiranya taklidnya tiada jazam maka imannya tidak sah kerana menyerupai imannya tatkala itu dengan syak , zan dan waham.
Oleh sangatlah penting tiap – tiap seseorang mempelajari ilmu tauhid bersungguh – sungguh daripada guru – guru yang berkelayakan dengan disertai dalil yang jelas sehingga dapat mengeluarkan dirinya daripada taklid kepada ilmu dan daripada syak kepada yakin memandangkan perkara akidah ini adalah sangat besar bahayanya dan tidak dimudahkan seseorang itu bertaklid semata – mata.

Sunday, April 3, 2011

8)BENARKAH SEMBAHYANG MENGHADAP KAABAH BERERTI MENYEMBAH KAABAH?

Kalian kaum Muslimin mengharamkan penyembahan berhala.Tetapi kalian sendiri menyembah batu.Tidakkah kalian sendiri tahu selama ini kalian bertawaf mengelilingi batu yang kalian namakan ka’bah?Kemudian kalian mencium batu yang dinamakan hajarul aswad?Jika demikian kalian juga merupakan penyembah berhala dari satu segi.

Jawab:Kami tidak menyembah ka’bah.Kami menyembah Tuhan kepada ka’bah.Adakah mereka-mereka yang sakit hati terhadap agama Islam itu pernah mendengar orang-orang Islam berdoa “Wahai ka’bah berilah aku rezeki,wahai ka’bah sembuhkanlah daku,wahai ka’bah berilah aku petunjuk…” dan seterusnya?Kesucian ka’bah itu bukan disandarkan pada batu-batunya tapi disandarkan kepada perintah Allah.Firman Allah di dalam surah Al Hajj ayat 29 yang berbunyi:

وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيق


Ertinya:Dan hendaklah mereka tawaaf akan Baitullah (Kaabah) yang tua sejarahnya itu.

Jika kami kaum Muslimin menyembah batu,nescaya kami akan menyembah semua batu.Tapi kami memuliakan sesuatu sesuai dengan perintah Allah.Buktinya kaum Muslimin melontar batu semasa melontar jamrah semasa haji.Jika kami memuliakan sesuatu,kami memuliakan kerana perintah Allah.Dan jika kami tidak memuliakan sesuatu pun kerana berdasarkan kepada perintah Allah.Maka sesungguhnya penghormatan itu bukan ditujukan kepada batu tetapi ditujukan kepada Tuhan yang memerintahkan hal yang tersebut.Batu hanya alat.Sesungguhnya Allah memerintahkan kami kaum Muslimim memuliakan masjid kerana masjid-masjid itu dikatakan rumah-rumah Allah dan yang paling mulia di antaranya ialah ka’bah itu sendiri.Mengapa?Kerana semua masjid itu dibina dengan perintah daripada Allah.Hanya tempatnya saja yang dipilih oleh manusia.Kecuali Kaabah maka ia dibina dengan perintah daripada Allah dan ditempat yang telah ditentukan oleh Allah.Jadi fikirkanlah manakah yang paling besar kemuliaannya.Tentunya kaabah kerana kaabah bukan saja dibina dengan perintah Allah malah tempatnya juga ditentukan oleh Allah.Dan di antara tanda-tanda rahmat Allah itu ialah Dia menjadikan kaabah itu sebagai kiblat (tanda arah beribadat)bagi kita.Jikalaulah tidak ada kiblat nescaya umat Islam akan berselisih semasa beribadat.Masing-masing akan beribadat mengikut arah yang disukainya sendiri-sendiri. Kami mencabar sesiapa yang menuduh umat Islam menyembah kaabah hanya semata-mata kami bersolat menghadap kaabah untuk membuktikan tuduhan palsu mereka yang tidak berasas bahawa kami kaum muslimin menyembah kaabah.Orang-orang yang membuat tuduhan itu patut tahu bahawa dengan semata-mata mengadap kaabah tidak boleh dijadikan bukti bahawa kaum muslimin menyembah kaabah.Kalaulah semata-mata mengadap dianggap menyembah berapa ramainya orang yang sembahyang mengadap sesuatu termasuklah orang Nasrani yang mengadap dinding gereja.Mengapa orang-orang ini tidak menuduh umat Islam menyembah dinding masjid sahaja? Sesungguhnya kami bersembahyang dengan mengadap kaabah tanpa mengira apakah kaabah itu diperbuat daripada batu atau marmar atau kayu adalah semata-mata kerana mengikut dan membesarkan perintah Allah yang telah menjadikan kaabah itu sebagai tanda arah sembahyang atau kiblat umat Islam.Demikian juga kami memuliakan al hajarul aswad pun semata-mata taat dan membesarkan perintah Allah yang memerintahkan supaya memuliakannya. Sayidina Umar Al Khatthab pernah berkata sewaktu akan mencium hajarul aswad: “Demi Allah sesungguhnya aku mengetahui bahawa engkau ini Cuma batu yang tidak dapat memberi menafaat mahupun memberi mudharat.Kalaulah tidak aku melihat bahawa Rasulullah sal lallahu alaihi wasalam menciummu nescaya aku tidak akan menciummu.” Subhanallah!Sesungguhnya hajarul aswad itu merupakan salah satu daripada tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wataala.Itulah satu-satunya batu yang mana semua jenis kuman dan kulat tidak dapat hidup di atasnya. Jika tidak demikian pastilah akan berpindah bermacam jenis penyakit berjangkit di antara berjuta-juta manusia yang menciumnya.Hal ini memang tidak menghairankan kerana ianya adalah batu daripada syurga.Sabda Rasulullah saw berkenaan hajarul aswad ini:
لولا ما مَسَّ الحجر من أنجاسِ الجاهلية ما مَسَّهُ ذو عاهةٍ إلا شُفِىَ, وما على الأرض شىء من الجنة غيره


Ertinya:Kalaulah tidak kerana ianya disentuh oleh dosa-dosa jahiliah nescaya tidak akan menyentuhnya oleh orang yang lumpuh melainkan disembuhkan dan tidak ada sesuatu pun di atas dunia ini yang datang daripada syurga selainnya.(Sahihul jami’:5334)
Sabda Rasulullah saw lagi:

إن الرُّكن والمقام ياقوتتان من ياقوتِ الجنة طمسَ الله تعالى نورهما, ولو لم يطمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق
والمغرب [صحيح الجامع:1633]


Ertinya:Sesungguhnya rukun dan maqam itu merupakan dua permata yakut daripada permata yakut dari syurga.Allah menghapuskan cahaya keduanya.Kalaulah tidak dihapuskan cahaya keduanya nescaya akan bersinar sehingga antara timur dan barat.(Sahihul jami’:1633) Di sana ada lagi tanda-tanda kebesaran Allah iaitu arah tawaf umat Islam mengelilingi kaabah itu adalah menyamai arah putaran bumi dan lain-lain planet mengelilingi matahari.Juga menyamai arah putaran galaksi mengelilingi pusatnya.Dan menyamai arah putaran elekton mengelilingi nucleus dalam sebutir zarah iaitu dengan mengikut arah yang berlawanan dengan putaran jarum jam. Kepada orang-orang kristian dan Yahudi,sebelum kamu menuduh umat Islam dengan tuduhan yang bukan-bukan semata-mata kerana kami memuliakan kaabah berdasarkan kepada perintah Allah kamu patut bercermin dengan kitab kamu sendiri.Lihatlah dalam Kitab Keluaran, pasal 25 , Kitab Yosua, Bab 3 dan Samuel I, Bab 4 dan lain-lain bagaimana diceritakan bahawa Nabi Musa dan lain-lain nabi Bani Israel membesarkan dan memuliakan Tabut Perjanjian.Mereka membakar dupa dan berdoa meminta pertolongan Allah dengan berkatnya dan membawanya berkeliling kota seperti dinyatakan dalam nas yang berikut: Sifir Yosua:


6:11 Demikianlah Yosua menyuruh tentaranya membawa Peti Perjanjian mengelilingi kota itu satu kali, kemudian kembali ke perkemahan, dan bermalam di situ.


6:12 Besoknya, pagi-pagi sekali, Yosua bangun lalu untuk kedua kalinya para imam dan tentara berbaris mengelilingi kota itu dalam urutan barisan seperti hari sebelumnya: mula-mula barisan pengawal depan, kemudian ketujuh imam peniup trompet, disusul oleh imam-imam yang memikul Peti Perjanjian, dan akhirnya barisan pengawal belakang. Sementara itu trompet terus-menerus dibunyikan.


6:14 Pada hari kedua itu mereka mengelilingi kota satu kali kemudian kembali ke perkemahan. Begitulah mereka lakukan setiap hari selama enam hari.


6:15 Pada hari ketujuh mereka bangun pagi-pagi ketika matahari baru terbit, lalu berbaris tujuh kali mengelilingi kota Yerikho itu dengan cara yang sama. Hanya pada hari ketujuh itu saja, mereka mengelilingi kota itu tujuh kali.


6:16 Pada kali yang ketujuh, begitu para imam meniup trompetnya, Yosua memberi aba-aba kepada seluruh pasukan untuk bersorak. Yosua berkata, "TUHAN sudah menyerahkan kota ini kepadamu!


6:17. Seluruh kota dengan segala isinya harus dimusnahkan sama sekali sebagai persembahan untuk TUHAN. Hanya Rahab, wanita pelacur itu dengan kaum keluarganya saja boleh dibiarkan hidup, karena ia sudah menolong mata-mata kita.
Di dalam Kitab Yosua juga dinyatakan bahawa Nabi Yosua memuliakan sebuah batu karena kononnya batu itu mendengar Firman Tuhan dan menjadikannya sebagai saksi bagi umta Bani Israel.Lihat nas di bawah:Yosua 24: 24Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua: "Kepada TUHAN, Allah kita, kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan."24:25 Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikhem.24:26 Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah, lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana, di bawah pohon besar, di tempat kudus TUHAN.
24:27 Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu: "Sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman TUHAN yang diucapkan-Nya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu."Dan orang-orang Yahudi memuliakan tembok ratapan (orang Islam mengenalinya sebagai tembok Buraq) sehinggalah hari ini dan mereka akan membaca kitab Taurat di hadapannya. Kita lihat pula bagaimana orang-orang Kristian memuliakan salib dan patung-patung yang kononnya mereka dakwakan sebagai patung Nabi Isa dan Maryam.Yang lucu patung-patung itu berlain-lainan pula bentuk dan rupanya mengikut negeri yang berlain-lainan.Sesetengahnya sujud kepada patung-patung itu untuk mencapai berkat (mengikut dakwaanmereka) dan mengiktikadkan bahawa memuliakan patung-patung itu samalah seperti memuliakan Allah.Mereka membesarkan salib-salib tersebut dan meletakkannya pada dahi mereka serta menciumnya di samping menganggapkan salib-salib itu sebagai symbol penyaliban Nabi Isa(mengikut dakwaan mereka) padahal secara logiknya mereka patut membenci salib tersebut dan bukan memuliakannya.Sebagai contoh:Kalaulah anak mereka disembelih dengan menggunakan pisau,adakah si bapa akan memuliakan pisau itu dengan alasan pisau itu adalah symbol penyembelihan anaknya?Ataukah yang sewajarnya dia membenci pisau tersebut.Tentulah pisau tersebut merupakan perkara yang paling dibencinya!Kalaulah benar Isa Al Masih telah disalib seperti yang mereka percayai,sepatutnya salib adalah benda yang paling dibenci sekali bukannya menjadi benda yang paling mereka cintai dan dimuliakan! Perhatikan pula bagaimana orang-orang kristian ini mengambil berkat daripada roti fathiir yang mereka buat daripada adunan tepung,minyak dan air kemudian dibakar.Selepas itu mereka melakukan ritual-ritual tertentu dan dalam upacara itu mereka memakan roti tersebut disertai dengan meminum sedikit arak dengan menganggapkan dengan memakan roti itu dan meminum arak tersebut seakan-akan memakan daging nabi Isa dan meminum darahnya dan dengan itu mendapatkan keberkatan daripadanya!Ini menurut mereka adalah perintah Tuhan mereka iaitu Nabi Isa sendiri.Ini di nyatakan dalam Injil Yuhana seperti nas berikut:(53) Maka kata Yesus kepada mereka: "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darah-Nya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu.(54) Barangsiapa makan daging-Ku dan minum darah-Ku, ia mempunyai hidup yang kekal dan Aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman.(55) Sebab daging-Ku adalah benar-benar makanan dan darah-Ku adalah benar-benar minuman dalam dia.Cara-cara bagaimana mereka makan jasad Nabi Isa dan minum darahnya itu ada diceritakan dalam Injil Matius seperti berikut: Matius 26:26-29 Penetapan Perjamuan Malam
26:26 Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya dan berkata: "Ambillah, makanlah, inilah tubuh-Ku."26:27 Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata: "Minumlah, kamu semua, dari cawan ini.26:28 Sebab inilah darah-Ku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa.26:29 Akan tetapi Aku berkata kepadamu: mulai dari sekarang Aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari Aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam Kerajaan Bapa-Ku."
Lihat pula apa yang dikatakan dalam kitab Kejadian:(18) Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya.(19) Ia menamai tempat itu Betel; dahulu nama kota itu Lus.(20) Lalu bernazarlah Yakub: "Jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai,(21) sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka TUHAN akan menjadi Allahku.(22) Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang Engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan sepersepuluh kepada-Mu."
Lihat bagaimana diceritakan dalam kitab Kejadian di atas yang diakui oleh Yahudi dan Kristian sebagai Kitab yang datang dari Allah bagaimana Nabi Ya’kub diceritakan memuliakan batu,meminyakkinya dan bernazar di hadapannya.Dan dia menamakannya sebagai Betel(Bait El/Rumah Allah).Selepas itu tempat tersebut dinamakan Mizvah dan menjadi tempat orang-orang Yahudi bertawaf seperti yang terdapat di dalam nas Samuel berikut:
(15) Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya.(16) Dari tahun ke tahun ia berkeliling ke Betel, Gilgal dan Mizpa, dan memerintah atas orang Israel di segala tempat itu,(17) lalu ia kembali ke Rama, sebab di sanalah rumahnya dan di sanalah ia memerintah atas orang Israel; dan di sana ia mendirikan mezbah bagi TUHAN.Kesimpulannya tuduhan orang Kristian bahawa orang Islam menyembah Kaabah hanya semata-mata dijadikan Kiblat(arah solat) dan semata-mata kerana orang Islam bertawaf di sekeliling kaabah adalah satu tuduhan yang sangat dangkal dan jelas orang Keristian yang menuduh itu tidak bercermin dengan kitab-kitab suci mereka sendiri.Wallahu a’lam.

BAHAGIAN HUKUM AKAL


Adalah hukum akal itu terbahagi kepada tiga bahagian iaitu :-
1)Wajib akli iaitu menetapkan sesuatu itu mesti ada pada akal.
2)Mustahil akli iaitu menetapkan sesuatu itu mesti tiada pada akal.
3)Harus akli iaitu menetapkan sesuatu itu boleh ada dan boleh tiada pada akal.
Wajib akli terbahagi kepada dua iaitu :-
1)Wajib akli dharuri iaitu menetapkan sesuatu itu mesti ada pada akal hal keadaannya mudah tanpa perlu difikir – fikirkan secara mendalam.Contohnya menetapkan wajib sesuatu yang asalnya tiada itu , tidak boleh ada dengan sendirinya melainkan berkehendak kepada yang menciptakannya.Hal ini mudah dihukumkan oleh akal akan wajibnya tanpa berkehendakkan kepada perbahasan yang lebih lanjut.
2)Wajib akli nazari iaitu menetapkan sesuatu itu mesti ada hal keadaannya tidak mudah.Contohnya wajib alam ini bersifat baharu.Hal ini tidak mudah bagi akal menghukumkannya bahkan berkehendak kepada perbahasan dan pemikiran yang mendalam.
Mustahil akli juga terbahagi kepada dua bahagian iaitu :-
1)Mustahil akli dharuri iaitu menetapkan sesuatu itu mesti tiada pada akal hal keadaannya mudah seperti menetapkan mustahil pada akal sesuatu yang asalnya tiada , boleh ada dengan sendirinya jika tiada yang menciptakannya.
2)Mustahil akli nazari iaitu menetapkan sesuatu itu mesti tiada secara akal dengan memerlukan kepada perbahasan yang mendalam seperti menetapkan mustahil pada akal bagi Allah bersamaan dengan segala makhluknya. Harus akli juga terbahagi kepada dua iaitu :-
1)Harus akli dharuri iaitu menetapkan sesuatu itu boleh ada dan boleh tiada pada akal hal keadaannya mudah seperti menetapkan sesuatu itu harus pada akal ia bergerak selama – lamanya atau diam selama – lamanya atau ia bergerak dan diam secara berganti – ganti.
2)Harus akli nazari iaitu menetapkan sesuatu itu boleh ada dan boleh tiada hal keadaanya susah seperti menetapkan harus pada akal bagi Allah Taala memasukkan orang yang taat ke dalam neraka dan memasukkan orang yang bermaksiat ke dalam syurga.Bukannya mudah untuk akal menetapkan bahawa harus bagi Allah memasukkan orang yang baik ke dalam neraka dan memasukkan orang yang jahat ke dalam syurga.Tetapi perlu diingat ini hanyalah pada makam munazarah (perbahasan) iaitu jika dipandang dari segi asal hukum akal semata – mata.Ada pun jika dipandang dari segi janji Allah di dalam Al Quran dan hadis , orang yang baik itu tetaplah akan dimasukkan ke syurga dan orang yang jahat tetaplah akan dimasukkan ke dalam neraka.Namun ianya sabit dengan janji Allah bukan dengan hukum akal.
Kita hendaklah menyedari dan memahami dengan bersungguh bahawa mengetahui hukum akal dan bahagian – bahagiannya adalah termasuk di dalam kewajiban seseorang muslim kerana ianya adalah asas bagi makrifatullah dan merupakan wasilah bagi mengenal Allah.Sungguhpun permulaan wajib di dalam agama itu adalah mengenal Allah tetapi permulaan wajib di dalam mengenal Allah itu adalah dengan mengetahui hukum akal.Sebahagian ulama mengatakan bahawa mengetahui hukum akal dan bahagian – bahagiannya itulah akal kerana tidak seorang pun yang tidak mengetahuinya melainkan orang tersebut tidak berakal.

Saturday, April 2, 2011

HUKUM AKAL


Adalah hukum itu ertinya menetapkan atau menafikan sesuatu perkara.Terbahagi hukum itu kepada tiga bahagian iaitu:-
1)Hukum syarak. Iaitu menetapkan atau menafikan sesuatu dengan berpandukan syarak iaitu Al Quran dan hadis.Contohnya menetapkan wajib solat lima waktu , haram minum arak dan lain – lain.
2)Hukum adat. Iaitu menetapkan atau menafikan sesuatu dengan berpandukan percubaan dan pemerhatian.Contohnya menetapkan api itu membakar , pisau dapat memutuskan , makanan dapat mengenyangkan dan sebagainya.Kesemua yang tersebut adalah berdasarkan pemerhatian dan percubaan.
3)Hukum akal. Iaitu menetapkan atau menafikan sesuatu tanpa berpandukan syarak dan tanpa membuat pemerhatian terlebih dahulu sebaliknya hanya berpandukan akal.Contohnya, menghukumkan wajib bagi sesuatu itu salah satu daripada dua perkara samada ia bergerak atau diam. Mengetahui hukum akal sangat penting di dalam mempelajari ilmu tauhid kerana perbahasan ilmu tauhid banyak berkisar kepada Zat dan Sifat Allah yang mana tidak dapat kita menghukumkan Zat dan Sifat Allah itu melainkan dengan akal.Jika dipersoalkan bukankah Zat dan Sifat Allah telah termaktub di dalam Al Quran dan hadis sehingga tidak lagi berhajat kepada akal bagi menetapkannya?Maka kita jawab, dengan mengatakan hajat manusia kepada akal di dalam menetapkan sifat – sifat Allah adalah sentiasa tetap berlaku walaupun sifat – sifat Allah telah pun dinyatakan di dalam Al Quran dan hadis kerana manusia tidak mampu untuk membenarkan apa yang dinyatakan oleh Al Quran dan hadis itu jika tidak dengan menggunakan akal.Malahan Al Quran itu sebagai mukjizat yang maknawi tidak akan terserlah kemukjizatannya jika tidak dihalusi melalui pengamatan dan penelitian akal.Banyak ayat – ayat Al Quran yang menyeru manusia agar menggunakan akal terutama di dalam mencari kebenaran.Misalnya firman Allah: ﻔﺎﻋﺘﺑﺭﻮﺍﻳﺎﺃﻮﻟﻰﺍﻷﻟﺑﺎﺐ
Ertinya :maka insaflah dan ambilah pelajaran (dari peristiwa itu) Wahai orang-orang Yang berakal fikiran serta celik mata hatinya. Di dalam sepotong hadis
Rasulullah saw bersabda:
ٱلدين هوالعقل لا دين لمن لا عقل له
Ertinya : Agama itu adalah akal , tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal.
Para ulama telah berselisih pendapat di dalam menentukan peranan akal di dalam agama.Menurut Mazhab Asy’ariah , semua hukum agama baik yang berupa soal – soal keimanan dan soal – soal syariat dibinakan atas landasan syarak iaitu Al Quran dan hadis tetapi syaratnya adalah akal.Menurut Mazhab Maturidiah yang dianuti oleh kebanyakan pengikut – pengikut Hanafi terdapat perincian yang mana mereka berpegang bahawa di dalam soal – soal ketuhanan akal berperanan sebagai penetap hukum kerana soal – soal ketuhanan adalah soal yang nyata bagi semua manusia yang berakal dan syarak yakni Al Quran dan hadis hanya sanya datang untuk menguatkan apa yang telah ditetapkan oleh akal.Adapun di dalam perkara lain seperti soal – soal syariat (hukum – hakam) dan sam’iyat (perkara – perkara ghaib) maka tidak dapat tiada ianya dibinakan atas landasan Al Quran dan hadis semata – mata. Dengan itu dapat dibuat kesimpulan bahawa samada akal sebagai syarat atau sebagai penetap hukum kedua - dua mazhab tersebut ijmak bahawa akal adalah memainkan peranan yang penting di dalam soal – soal ketuhanan seperti yang dibahaskan di dalam ilmu tauhid.

Friday, April 1, 2011

MABADI ILMU TAUHID


Perkataan mabadi adalah diambil daripada Bahasa Arab iaitu kata jamak daripada kalimah mabda yang bererti ‘pendahuluan.’Oleh itu mabadi ilmu tauhid bererti pendahuluan ilmu tauhid.Mustahaklah sebelum seseorang itu masuk mempelajari ilmu tauhid agar mengetahui mabadi atau pendahuluannya yang terhimpun di dalam sepuluh perkara iaitu:-
1)Takrif ilmu tauhid Iaitu ilmu yang membahaskan ketetapan akidah(kepercayaan) melalui dalil-dalil (bukti-bukti) yang yakin.
2)Tempat hantaran (sasaran perbincangan) Kepada empat tempat iaitu:-
i)Zat dan sifat Allah.
ii)Zat dan sifat rasul
iii)Alam dan sifatnya
iv)Perkara-perkara sami’iyat (perkara-perkara ghaib yang didengar daripada perkhabaran Al Quran dan hadis)
3)Faedah mempelajari ilmu tauhid Faedahnya ialah dapat mengenal sifat-sifat Allah dan rasulNya dan seterusnya mencapai kebahagiaan di dunia di akhirat.
4)Kelebihan ilmu tauhid Ilmu yang paling mulia di antara sekelian ilmu kerana mulia tempat perbahasannya iaitu Zat Allah dan rasulNya.
5)Nisbah ilmu tauhid dengan ilmu-ilmu yang lain Ilmu tauhid adalah seumpama pohon dan ilmu-ilmu yang lain itu seumpama cabang-cabangnya.
6)Ulama yang menyusun ilmu tauhid Ilmu tauhid fahaman ahli sunnah disusun berdasarkan dua mazhab yang utama iaitu Mazhab Asy’ariah dan Mazhab Maturidiah.Mazhab Asy’ariah disusun oleh Imam Abu Hasan Al Asy’ari dan Mazhab Maturidiah disusun oleh Imam Abu Mansur Al Maturidi.
7)Nama ilmu tauhid Selain daripada namanya ilmu tauhid,ia juga di gelar dengan beberapa nama lagi seperti ilmu usuluddin,ilmu kalam,ilmu sifat,ilmu aqaidul iman dan lain-lain.
8)Punca ambilan Ilmu tauhid diambil dan dikeluarkan daripada Al Quran dan hadis serta dalil akal.
9)Hukum mempelajari ilmu tauhid Wajib fardu ain atas tiap-tiap mukallaf samada lelaki atau perempuan.
10)Masalah yang dibahaskan Iaitu tentang perkara yang wajib pada akal , mustahil pada akal dan harus pada akal.

PENDAHULUAN

Pembelajaran agama Islam dibahagi kepada tiga asas yang penting iaitu Rukun Islam,Rukun Iman dan Ihsan.Rukun Islam membahaskan amalan-amalan yang perlu dilaksanakan oleh seseorang muslim iaitu terkandung di dalam lima perkara seperti berikut:-1)Mengucapkan dua kalimah syahadah iaitu pengakuan bahawa tidak ada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah.2)Mendirikan solat lima waktu di dalam sehari semalam.3)Berpuasa di dalam bulan Ramadan.4)Mengeluarkan zakat.5)Menunaikan haji ke Mekah sekurang-kurangnya seumur hidup sekali.Rukun Iman pula membahaskan dasar-dasar kepercayaan yang wajib dipercayai oleh umat Islam yang terkandung di dalam enam perkara seperti berikut:-1)Percaya kepada Allah.2)Percaya kepada para malaikat.3)Percaya kepada kitab-kitab yang diturunkan Allah4)Percaya kepada para nabi dan rasul.5)Percaya kepada hari kiamat iaitu hari pembalasan.6)Percaya kepada kadak dan kadar iaitu semua perkara yang berlaku telah ditetapkan oleh Allah .


Ihsan pula membahaskan tentang muroqabah hamba dengan Allah dan rukunnya ada satu iaitu yakin, yang terdiri pula kepada dua mertabat iaitu:-1)Yakin kepada Allah seolah-olah melihat Allah.2)Sekiranya kita tidak melihat Allah maka hendaklah yakin bahawa Allah melihat kita.Untuk mencapai ihsan seseorang wajib mempelajari ilmu muroqabah seperti yang dihuraikan oleh ulama-ulama tasawuf di dalam kitab yang berjilid-jilid. Seperti yang telah diketahui rukun Islam yang pertama adalah mengucap syahadah yang terdiri daripada dua kalimah iaitu:-1)ٲشهد أن لا ٳله ٳلا ٱللهErtinya:Aku naik saksi sesungguhnya tidak ada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah2) وٲشهد أن محمدا رسول ٱللهErtinya:Dan aku naik saksi sesungguhnya Nabi Muhammad itu utusan Allah.


Kalimah yang pertama itu merupakan pengakuan terhadap uluhiah (ketuhanan dan keesaan Allah).Kalimah yang kedua pula merupakan pengakuan terhadap nubuwwah (kenabian) dan risalah (kerasulan) Nabi Muhammad saw.Inilah dua pokok besar yang dibahaskan di dalam pembelajaran ilmu tauhid.Oleh sebab itu wajib seseorang yang mengucapkan dua kalimah syahadah itu mempelajari ilmu tauhid dengan sedalam-dalamnya sekira-kira dapat mengeluarkan dirinya daripada kejahilan kepada ilmu dan daripada syak kepada yakin untuk menjadikan ucapan syahadah yang diucapkannya itu sah di sisi Allah dan memberi menafaat kepadanya di dunia dan di akhirat.Mengucapkan dua kalimah syahadah tanpa mengetahui maknanya dan tidak mengerti akan maksud dan tujuannya adalah kurang sekali menafaatnya di dunia dan di akhirat.Oleh itu hendaklah tiap – tiap mukallaf bersungguh – sungguh mempelajari ilmu tauhid yang mana ianya adalah ilmu makna kalimah syahadah itu sendiri.Bagaimanakah kita hendak menyempurnakan Islam sekiranya kita jahil dengan makna rukun Islam yang pertama.