Wednesday, December 1, 2010

BERIMAN DENGAN KITAB

Erti kitab
Kitab ertinya himpunan wahyu Allah yang dikurniakan kepada para rasul untuk menjadi panduan kepada umat manusia di dalamnya mengandungi ajaran tentang akidah , syariat dan akhlak.

Hukum percaya kepada kitab
Wajib atas tiap – tiap mukallaf percaya bahawa Allah telah menurunkan kitab – kitab dari langit kepada para rasul untuk menjadi panduan kepada umat manusia dari segi akidah , syariat dan akhlak.Firman Allah swt
وأنزل معه الكتب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه
Ertinya : dan Allah menurunkan bersama Nabi-nabi itu Kitab-kitab suci Yang (mengandungi keterangan-keterangan yang) benar, untuk menjalankan hukum di antara manusia mengenai apa Yang mereka perselisihkan


Jumlah kitab yangditurunkan oleh Allah.
Jumlah kitab yang diturunkan oleh Allah ialah seratus empat buah yang terdiri dari seratus kitab kecil dan empat buah kitab yang besar.Kitab – kitab kecil tersebut juga dinamakan suhuf yang bererti lembaran – lembaran yang mengandungi wahyu daripada Allah.Adalah kitab – kitab kecil yang diturunkan oleh Allah yang berjumlah seratus buah itu sepertimana yang berikut :-
1)Enam puluh buah diturunkan kepada Nabi Allah Syith as.
2)Tiga puluh buah diturunkan kepada Nabi Ibrahim as.
3)Sepuluh buah diturunkan kepada nabi Musa as sebelum Taurat.
4)Sepuluh buah diturunkan kepada nabi Nuh as.
Kitab – kitab besar ada empat buah seperti berikut :-
1)Taurat diturunkan kepada nabi Musa as.
2)Zabur diturunkan kepada nabi Daud as.
3)Injil diturunkan kepada nabi Isa as.
4)Al Quran diturunkan kepada nabi Muhammad saw.

Taurat , Injil dan Zabur.
Kitab Taurat yang menjadi pegangan orang – orang Yahudi bererti ‘Kitab yang mengandungi lima bab’.Sesuai dengan namanya ia mengandungi lima sifir (kitab) iaitu sifir kejadian , sifir keluaran , sifir Imamat , sifir bilangan dan sifir ulangan.Kitab Zabur pula bererti ‘nyanyian’ dan tidak mengandungi hukum – hakam sebaliknya hanya mengandungi puisi – puisi dan pujian – pujian terhadap Tuhan.Kedua – dua Taurat dan Zabur itu dikenali dengan ‘Perjanjian Lama’.Kitab Injil pula bererti ‘khabar gembira’ dan terdiri daripada empat kitab iaitu Injil Mata , Injil Lukas , Injil Yuhanna dan Injil Markus.Kitab – kitab Injil tersebut dikenali dengan perjanjian baharu.Gabungan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baharu itulah yang dikenali dengan ‘Bible’ yang menjadi pegangan orang – orang Keristian sekarang.

Injil Barnaba
Di sekitar tahun 1700 an masyarakat Keristian telah digemparkan dengan penemuan sebuah kitab Injil yang ditulis oleh St Barnaba dan injil tersebut seterusnya dikenali sebagai Injil Barnaba.Adalah dipercayai bahawa inilah sebenarnya kitab Injil yang asli.Kitab tersebut ditulis di dalam bahasa Greece.Ianya ditemui di salah sebuah perpustakaan di Sepanyol dan ditulis dengan tinta emas.Isinya berlainan daripada kandungan injil –injil yang menjadi pegangan orang – orang Keristian sebaliknya mempunyai banyak persamaan dengan Al Quran Al Karim.St Barnaba adalah salah seorang sahabat Nabi Isa yang dua belas.Beliau adalah seorang Yahudi yang berasal dari Cyprus kemudian berhijrah ke Palestin lalu menjadi anak murid kepada Nabi Isa as dan semasa Nabi Isa ditangkap oleh askar – askar Rom beliau telah lari dan menyembunyikan diri.Berkemungkinan besar kitab tersebut ditulis semasa di dalam tempoh persembunyiannya.Di dalam kitab tersebut dinyatakan bahawa nabi Isa tidak disalib seperti yang disangkakan oleh kebanyakan orang tetapi telah diangkat ke langit.Di dalam kitab tersebut dinyatakan bahawa nabi Isa hanyalah seorang rasul dan manusia biasa dan bukannya tuhan atau anak tuhan.Disebut juga bahawa akan lahir seorang nabi yang terakhir yang bernama Ahmad atau Muhammad.Oleh kerana isinya mempunyai persamaan dengan Al Quran maka kitab ini telah tidak diakui oleh orang – orang Keristian.Walaubagaimanapun dengan penemuan skrol lama di dalam sebuah gua di laut mati di dalam tahun 1956 telah menguatkan dan menyokong akan kebenaran fakta – fakta yang terdapat di dalam Injil Barnaba yang tersebut.

Pengubahan atas Taurat , Injil dan Zabur.
Kesemua kitab – kitab Allah yang diturunkan sebelum Al Quran iaitu Taurat , Injil dan Zabur telah diubah isi kandungannya dengan ditokok tambah , dikurangkan , diselewengkan dan diletakkan bukan pada tempatnya.Perkara ini telah dilakukan oleh para pendita yang korup dengan tujuan mendapat keuntungan dunia yang sedikit.Akibatnya banyak perkara yang tidak benar telah mencemari kitab – kitab tersebut.Di antara perkara yang tidak benar itu ialah seperti berikut :-
1)Di dalam kitab Taurat disebutkan bahawa nabi Sulaiman as mengamalkan sihir dan terpengaruh dengan penyembahan berhala sewaktu tua.
2)Di dalam Taurat juga disebut bahawa nabi Luth telah berzina dengan dua orang anak perempuan baginda sewaktu mabuk.
3)Disebut juga bahawa nabi Daud adalah seorang yang keras hati dan gemar membunuh.
4)Menghalalkan makan riba.
5)Dihilangkan banyak nas – nas tentang kerasulan nabi Muhammad saw di akhir zaman.
Di antara bukti terdapat pengubahan ke atas kitab – kitab tersebut adalah seperti berikut :-
1)Kitab Taurat yang menjadi pegangan orang – orang Yahudi dengan Taurat yang beredar dari kalangan orang Nasrani terdapat perbezaan dari segi isi dan maklumat.
2)Di dalam surat – surat Paulus kepada jamaah Korintinus terdapat pemansukhan (pembatalan) terhadap pengharaman daging babi dan perintah berkhatan padahal haramnya babi dan wajibnya berkhatan itu telah termaktub di dalam Taurat dan ini bertentangan dengan kandungan injil yang meriwayatkan bahawa Isa berkata “Aku tidak datang untuk membatalkan Namus (Taurat).”
3)Terdapat perbezaan fakta di antara keempat – empat kandungan injil yang mana perbezaan tersebut tersangat banyak dan tersangat menjolok sehingga tidak terdapat kemungkinan untuk dijamakkan.
4)Di dalam kitab tersebut jelas menunjukkan kepada gaya penulisan dan gaya penceritaan oleh manusia biasa yang mana terdapat di dalamnya kisah – kisah perzinaan dan persundalan yang ditulis dengan penuh asyik oleh ‘penulisnya’ dan tidak mungkin kisah – kisah itu ditulis oleh Tuhan Yang maha Penyantun.
5)Kitab Taurat yang ada sekarang ditulis selepas sembilan ratus atau lapan ratus tahun jatuhnya kerajaan Yahuza dan ditulis tanpa sanad.Ini memungkinkan fakta – fakta palsu diseludup masuk ke dalam isi kandungannya apatah lagi ianya ditulis tanpa sanad dan sistem periwayatan yang boleh dipercayai.
6)Dan banyak lagi.
Allah swt berfirman
فويل للذين يكتبون الكتب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون
Ertinya : Kecelakaan besar bagi orang-orang Yang menulis Kitab Taurat Dengan tangan mereka (lalu mengubah Kalam Allah Dengan rekaan-rekaan mereka), kemudian mereka berkata: "Ini ialah dari sisi Allah", supaya mereka Dengan perbuatan itu dapat membeli keuntungan dunia Yang sedikit. maka Kecelakaan besar bagi mereka disebabkan apa Yang ditulis oleh tangan mereka, dan Kecelakaan besar bagi mereka dari apa Yang mereka usahakan itu.
Sebab - sebab kitab Al Quran tidak dapat diubah
Al Quran adalah satu – satunya kitab Allah yang kekal sehingga hari kiamat dan sesekali tidak dapat dicemarkan ketulenannya dan tidak akan dapat diubah samasekali oleh para pengkhianat berdasarkan kepada faktor – faktor berikut.
1)Terdapat jaminan daripada Allah sendiri untuk memelihara Al Quran.Firman Allah Taala
ﺇﻨﺎﻧﺤﻦﻧﺯﻟﻨﺎﺍﻟﺫﻛﺭﻮﺇﻨﺎﻟﻪﻟﺤﻔﻈﻮﻦ
Ertinya : Sesungguhnya Kamilah Yang menurunkan Al-Quran, dan Kamilah Yang memelihara dan menjaganya.
Ayat di atas merupakan jaminan mutlak dari Allah bahawa Dia sendiri akan memelihara Al Quran.Di dalam kitab – kitab yang terdahulu tidak terdapat satu nas pun yang berupa jaminan seperti ini.Cuma di dalam Bible terdapat ancaman bahawa sesiapa yang mengubah sesuatu daripada kalam Allah maka dia akan dilaknati.Ini bukan satu jaminan bahawa Allah akan memelihara Bible.Malahan itulah bukti yang menunjukkan Allah telah mengetahui bahawa akan ada orang yang akan mengubah kalamNya.Samalah seperti jika Allah berfirman sesiapa yang melakukan dosa maka dia akan masuk ke neraka , maka ianya tidak bererti jaminan bahawa tidak ada orang yang akan membuat dosa.Berbeza dengan Al Quran perkataan memelihara disebut dengan jelas.
2)Al Quran diturunkan sedikit demi sedikit selama kira – kira dua puluh dua tahun.Ini menyebabkan ianya mudah dihafaz oleh para sahabat.Semasa kewafatan nabi Al Quran telah pun sedia dihafaz oleh seratus dua puluh empat ribu sahabat nabi.Selain itu terdapat ramai di antara mereka yang menghafaz tiga puluh juzuk Al Quran.Sahabat – sahabat yang hafiz yang syahid di dalam peperangan riddah pada zaman Sayidina Abu Bakar sahaja jumlahnya mencecah tujuh puluh orang.Di samping itu , Al Quran juga dibacakan oleh para sahabat setiap waktu solat dan didengar oleh para sahabat yang lain samada ketika solat lima waktu mahupun solat tarawih di bulan Ramadhan yang dimulakan secara berjemaah oleh Sayidina Umar.Sekiranya berlaku kesilapan maka dengan mudah dapat dikesan oleh lain – lain sahabat.Untuk mengatakan kesemua seratus dua puluh empat ribu para sahabat bermuafakat untuk menyelewengkan kesemua atau sebahagian ayat – ayat Al Quran adalah tersangat mustahil.Sejarah menyaksikan mereka sanggup berperang sesama mereka untuk mempertahankan ijtihad yang mereka anggap benar.Maka adakah mereka akan berdiam diri sekiranya Al Quran cuba diselewengkan?Sebelum habis jenerasi sahabat iaitu pada zaman Sayidina Abu Bakar di mana masih ramai sahabat – sahabat nabi dan penghafaz – penghafaz Al Quran masih hidup Al Quran telah dibukukan.Sesiapa yang hendak melakukan penyelewengan Al Quran selepas dari tempoh tersebut , maka ia terpaksa melakukan dalam bentuk naskhah.Tetapi ini tidak berlaku kerana kalau ia berlaku sudah tentulah kita akan menemui naskhah Al Quran yang berbeza – beza pada hari ini.Tetapi kenyataannya sehingga hari ini umat Islam tetap hanya mempunyai hanya satu sahaja versi Al Quran walaupun mereka berpecah kepada pelbagai mazhab.
3)Ayat – ayat Al Quran mempunyai langgam bahasa yang sangat indah dan ianya berbeza dari mana - mana karangan ciptaan manusia.Ianya bukan syair dan bukan nathir (prosa).Semua ayat – ayatnya sama dari segi keindahan dan kefasihan.Perkataan – perkataannya adalah tersangat fasih dan ringkas tetapi padat.Ayat - ayatnya syahdu dan menusuk perasaan.Perumpamaannya jitu.Janjinya tegas.Kecamannya terhadap orang – orang yang kafir tajam tetapi indah.Sesiapa yang mendengar pasti terpesona dan akan hambarlah baginya sekelian perkataan makhluk.Sesiapa yang membacanya nescaya bertambahlah imannya.Oleh itu sebarang usaha untuk menyelitkan sesuatu yang bukan Al Quran ke dalam Al Quran nescaya akan menampakkan semata – mata kejanggalan dan keganjilan.Sebab itulah semua percubaan meniru al Quran telah gagal.Percubaan meniru Al Quran telah berlaku sejak dari zaman nabi hinggalah ke hari ini tetapi kesemuanya menemui kegagalan dan sesetengahnya hanya layak menjadi bahan tertawaan kerana begitu jauh sekali keindahan al Quran jika dibanding dengan kata – kata manusia samada dari segi lafaz mahupun makna.Firman Allah Taala
ﻮﺇﻦ ﻛﻨﺘﻡ ﻔﻲ ﺭﻴﺏ ﻤﻣﺎﻨﺯﻟﻨﺎ ﻋﻟﻰ ﻋﺑﺪﻨﺎ ﻔﺄﺗﻭﺍ ﺑﺴﻭﺭﺓ ﻤﻦ ﻤﺛﻟﻪ ﻭﺍﺪﻋﻭﺍ ﺷﻬﺪﺍﺀﻜﻢ ﻤﻦ ﺪﻭﻦ ﺍﻟﻟﻪ ﺇﻦ ﻜﻨﺘﻢ ﺻﺪﻘﻴﻦ
23. Dan kalau kamu ada menaruh syak tentang apa Yang Kami turunkan (Al-Quran) kepada hamba Kami (Muhammad), maka cubalah buat dan datangkanlah satu surah Yang sebanding Dengan Al-Quran itu, dan panggilah orang-orang Yang kamu percaya boleh menolong kamu selain dari Allah, jika betul kamu orang-orang Yang benar.
4)Lafaz – lafaz Al Quran diriwayatkan secara muttasil (sambung menyambung tanpa terputus sanad) serta mutawattir oleh perawi – perawi yang ramai yang tidak memungkinkan para – para perawi itu melakukan kesilapan secara bersama atas perkara yang sama.Hal ini berbeza dengan Injil kerana ianya hanya ditulis seratus tahun sesudah Al Masih dan kesemua penulis Injil merupakan orang – orang yang tidak tidak pernah bertemu dengan Nabi Isa as secara langsung.Inilah sebabnya walaupun umat Islam berpecah kepada beberapa sekte seperti Sunnah , Syiah dan lain - lain namun mereka tetap bersepakat menggunakan Al Quran yang sama.Perbezaan hanyalah dari segi penafsiran dan bukan pada lafaz.

1 comment:

  1. Salam..Pembetulan : Enam puluh buah diturunkan kepada Nabi Allah Syith as.. Bilangan sebenar suhuf ialah lima puluh..maaf jika saya tersilap..salam

    ReplyDelete