Wednesday, February 23, 2011

BENARKAH RASULULLAH MEMERINTAHKAN PENYIKSAAN KE ATAS KINANAH IBN RABI'?

Tentang isu penyiksaan ke atas Kinana ibnu Rabi’ yang sering dijaja oleh musuh-musuh Islam utk memojokkan agama islam ianya tidak mendatangkan kesan sedikit pun ke atas agama Islam.Ibaratnya seperti perbuatan memukul angin atau menembak dengan peluru kosong.Buktinya,orang-orang termasuk dari kalangan intelektual bertali arus memeluk Islam.Apakah mereka tidak mengetahui kisah ini?Mereka mengetahui bahkan karena mereka mengetahuilah mereka tetap memeluk Islam karena mereka mengetahui kisah tersebut adalah palsu.Sumber kepada riwayat tersebut adalah tidak sah bukan karena sumbernya lemah,tetapi karena memang karena tidak ada sumbernya!Kadang-kadang saya terfikir juga bisa bisa nya orang kristian mempercayai cerita yang seperti ini.Tapi bila dipikir-pikirkan ianya memang tidak mengherankan karena orang-orang kristian memang telah terbiasa menerima satu satu cerita tanpa menganalisa dengan lebih mendalam.Buktinya,mereka sih masih tetap mau mempercayai Bible walaupun ianya ditulis tanpa sanad (tidak diketahui penulisnya) di dalam keadaan kitab tersebut sarat memuatkan kisah kisah dongeng dan bermacam pertentangan yang tidak masuk akal.
Di sini tokoh yang diperdebatkan adalah Kinana Ibnu Rabi’ suami kepada Safiah anak kepada ketua suku Yahudi Bani Nadir yaitu Huyyai ibnu Akhtab.Allamah Shibli Nu’mani menulis di dalam kitabnya Sirat-un-Nabi juzuk 2 ms 106 mengatakan bahawa selepas Banu Nadir meninggalkan Madinah dan membuat penempatan dan bertinggal tetap di Khaibar mereka telah berusaha utk mengadakan konspirasi besar-besaran menetang Islam.Pemimpin –pemimpin mereka yaitu Sallam Ibn Abi Al Huquaiq,Huyyai Ibn Akhtab,Kinana Al Rabi(Ingat ya!Kinanah Ibn Rabi’ inilah yang sedang kita bahaskan) dan lain-lain telah datang ke Mekah utk menemui orang-orang Quraish dan memberitahu mereka tentang perlunya Islam itu dihapuskan.Jadi awal-awal lagi sudah menunujukkan bahawa Kinana adalah seorang penjenayah perang dan telah ikut serta mencetuskan peperangan Khandaq(perperangan parit) yang berlaku kelak yang mana Negara Islam madinah telah diserbu oleh ketumbukan seramai 10,000 tentera Musyrikin yang dipimpin oleh Abu Sufyan hasil dari hasutan orang-orang Yahudi tersebut yang termasuklah Kinanah Ibn Rabi’.
"Semasa menggambarkan pertempuran Khaibar, para penulis sejarah telah melakukan kesalahan serius dalam melaporkan laporan yang sama sekali tak berdasar, yang akhirnya telah menjadi pandangan umum Dikatakan bahawa Nabi Telah memberikan keamanan untuk orang Yahudi dengan syarat bahawa mereka tidak akan menyembunyikan apa pun. Ketika Kinana Ibnu Rabi 'menolak untuk memberikan petunjuk apapun kepada harta yang tersembunyi, Nabi memerintahkan Zubair untuk mengadopsi tindakan tegas untuk memaksa suatu pendedahan. Zubair menyelar dadanya dengan batu panas. Akhirnya ia memerintahkan Kinana untuk dihukum mati dan semua orang Yahudi menjadi budak.Kisah ini palsu samasekali.

Yang benarnya, Kinana memang dihukum mati tetapi bukan karena dia tidak menunjukkan hartanya yang disembunyikan bahkan karena dia telah membunuh Mahmud Ibn Maslamah saudara kepada Muhammad Ibn Maslamah. Tabari melaporkan dalam kata-kata yang jelas: "Kemudian Nabi memberikan Kinana kepada Muhammad bin Maslama (Muslima)," dan ia membunuhnya sebagai balasan atas pembunuhan saudaranya sendiri, Mahmud Ibn Maslama (Muslima).

Pada laporan selanjutnya, baik yang ditulis oleh Tabari atau Ibnu Hisyam adalah bersumber dari Ibnu Ishaq, tetapi Ibnu Ishaq tidak menyebut sebarang nama apapun tentang siapakah yang menceritakan kepadanya kisah tersebut yaitu kisah Kinana diselar dengan besi panas.Ahli-ahli hadis dalam buku-buku mereka berkenaan Rijal(para perawi atau periwayat), secara jelas menyatakan bahawa Ibnu Ishaq sebenarnya telah meminjam dari cerita orang Yahudi tentang pertempuran Khaibar tersebut. Karena Ibnu Ishaq tidak menyebut nama orang yang meriwayatkan kepadanya tentang kisah tersebut, maka sangat besar kemungkinan bahawa kisah tersebut diambil dari orang Yahudi sendiri yang direka untuk memfitnah nabi Muhammad dan agama Islam.

No comments:

Post a Comment